Henryk Sacharewicz, Jan Żerebcow "Zasady radiotechniki"

Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1947

WSTĘP. Krótka historia radiotechniki
I. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI
ROZDZIAŁ I. Prąd stały
1. Elektronowa teoria elektryczności
2. Ładunek elektryczny
3. Główne wielkości elektryczne
4. Prawo Ohma
5. Szeregowe łączenie oporników
6. Opornik redukcyjny i dzielnik napięcia
7. Połączenie równoległe i prawo Kirchhoffa
8. Moc i praca prądu
9. Cieplne działanie prądu
10. Chemiczne źródła prądu
11. Zimne światło i lampy świetlące
ROZDZIAŁ II. Elektromagnetyzm
12. Pole magnetyczne
13. Magnetyzm
14. Działanie dynamiczne prądu
15. Indukcja elektromagnetyczna
16. Prądy wirowe
17. Sprawność
18. Indukcyjność własna (samoindukcja)
19. Indukcyjność wzajemna
20. Pojemność i kondensatory
ROZDZIAŁ III. Prąd zmienny
21. Cechy prądu zmiennego
22. Obwód prądu zmiennego
ROZDZIAŁ IV. Pomiary elektryczne i przyrządy pomiarowe
23. Przyrządy elektromagnetyczne
24. Przyrządy magnetoelektryczne i elektrodynamiczne
25. Przyrządy cieplne
26. Przyrządy termoelektryczne
27. Amperomierz, woltomierz i omomierz
II. RADIOTECHNIKA
ROZDZIAŁ I. Fale radiowe i drgania elektryczne
1. Elektromagnetyczne fale radiowe
2. Długość fal
3. Widmo fal elektromagnetycznych
4. Zakresy fal radiowych
5. Rozchodzenie się fal radiowych
6. Własności rozchodzenia się różnych fal
7. Obwody drgań. Otrzymywanie drgań elektrycznych
8. Amplituda i częstotliwość swobodnych drgań w obwodzie
9. Typy obwodów drgań
10. Drgania gasnące i niegasnące
11. Drgania wymuszone i rezonans
12. Rezonans napięć
13. rezonans prądów
14. Obwody sprzężone
15. Ekranowanie
ROZDZIAŁ II. Anteny
16. Promieniowanie i odbiór fal elektromagnetycznych
17. Typy anten
18. Konstrukcyjne części anteny
19. Uziemienie i przeciwwaga
20. Anteny nadawcze
ROZDZIAŁ III. Zasady radiotelefonii
21. Schemat i zasada łączności radiowej
22. Dźwięk i jego własności
23. Mikrofon
24. Słuchawka
25. Głośnik
26. Adapter gramofonowy
ROZDZIAŁ IV. Lampy katodowe (elektronowe)
27. Emisja elektronowa
28. Budowa lampy dwuelektrodowej
29. Budowa i praca lampy trójelektrodowej
30. Wzmocnienie za pomocą triody
31. Charakterystyka triody
32. Stałe charakterystyczne triody
33. Wady triody
34. Budowa i działanie lampy ekranowanej
35. Obwody lampy ekranowanej
36. Emisja wtórna i zjawisko dynatronowe
37. Budowa i praca pentody
38. Obwody pentody
39. Lampy strumieniowe
40. Lampy eksponencjalne (selektody)
41. Lampy wielosiatkowe
42. Lampy złożone (wielokrotne)
43. Szczegóły konstrukcyjne i znakowanie lamp
44. Zamiana lamp
45. Sprawdzanie lamp
ROZDZIAŁ V. Generatory lampowe i nadajniki
46. Generator lampowy ze wzbudzeniem własnym
47. Warunki pracy generatora lampowego
 48. Układy generatorów lampowych ze wzbudzeniem własnym
49. Nadajnik jednostopniowy
50. Nadajniki wielostopniowe
51. Stabilizacja częstotliwości
52. Manipulacja telegraficzna w nadajnikach
53. Modulacja
54. Modulacja częstotliwości
55. Modulacja w obwodzie siatki
56. Modulacja w obwodzie anteny
57. Modulacja w lampach ekranowanych i pentodach
58. Generatory małej i wielkiej częstotliwości do specjalnych celów
ROZDZIAŁ VI. Wzmacniacze małej częstotliwości
59. Główne wielkości charakterystyczne wzmacniaczy
60. Wzmacniacze napięcia i mocy
61. Wzmacniacz z triodą
62. Wzmacniacz oporowy
63. Wzmacniacz dławikowy
64. Wzmacniacz transformatorowy
65. Sposoby otrzymywania stałego napięcia siatkowego we wzmacniaczach
66. Końcowy stopień wzmocnienia
67. Końcowy stopień wzmacniający w układzie przeciwsobnym
68. Wzmacniacze wielostopniowe
69. Automatyczna polaryzacja siatek we wzmacniaczu wielostopniowym
70. Ujemne sprzężenie zwrotne
71. Regulacja barwy dźwięku
72. Wzmacniacze prądu stałego
ROZDZIAŁ VII. Radioodbiorniki
73. Wiadomości ogólne
74. Główne cechy charakterystyczne odbiornika
75. Detekcja
76. Odbiornik z detektorem stykowym
77. Prosty odbiornik lampowy
78. Detektor diodowy
79. Detektor siatkowy
80. Detektor anodowy
81. Detektor ze sprzężeniem zwrotnym (reakcją)
82. Obwody wejściowe odbiornika i wzmocnienie wielkiej częstotliwości
83. Zasada odbioru superheterodynowego
84. Zalety i wady superheterodyny
85. Przemiana częstotliwości
86. Wzmocnienie pośredniej częstotliwości
87. Drugi detektor i druga heterodyna
88. Wzmocnienie małej częstotliwości
89. Regulacja siły odbioru, barwy tonu i selektywności
90. Elektronowy wskaźnik dostrojenia
91. Odbiorniki na modulację częstotliwości
92. Zakłócenia odbioru i walka z nimi
ROZDZIAŁ VIII. Zasilanie odbiorników
93. Zasilanie bateryjne
94. Zasilanie z sieci oświetleniowej
95. Prostowniki
96. Filtry elektryczne
97. Wielkości charakterystyczne lamp prostowniczych
98. Inne typy prostowników
99. Części prostowników lampowych
100. Zasilanie odbiorników samochodowych
ROZDZIAŁ IX. Konstrukcja, montaż i uruchamianie odbiorników
101. Części składowe odbiornika
102. Wybór schematu i lamp odbiornika
103. Konstrukcja i rozmieszczenie części składowych odbiornika
104. Montaż, materiały i narzędzia montażowe
105. Badanie i zestrajanie gotowego odbiornika
106. Uszkodzenia w odbiornikach, wykrywanie ich i usuwanie
ROZDZIAŁ X. Zastosowanie radiotechniki
107. Radiofonia przewodowa
108. Utrwalanie i odtwarzanie dźwięku - kino dźwiękowe
109. Zasady telewizji
110. Oscyloskop katodowy i mikroskop elektronowy
111. Radio w lotnictwie
112. Radio w łączności przewodowej
113. Zastosowanie radiotechniki w przemyśle
114. Radio w medycynie

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl