B. Szmygin, Cz. Szymański "Młody radioamator"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, nakład 5000 egz., Warszawa, 1953
(na zlecenie Zarządu Głównego Ligi Przyjaciół Żołnierza)

Przedmowa (3)
Rozdział I. Narodziny radia (7)
Radio - wynalazek rosyjski.
Rozdział II. O dźwięku i prądzie elektrycznym (12)
Uwagi ogólne.
Co jest potrzebne do eksperymentów?
O dźwięku i drganiach dźwiękowych.
Prąd elektryczny.
Źródła prądu.
Prąd stały, pulsujący i zmienny.
Cieplne, chemiczne i magnetyczne działanie prądu elektrycznego.
Przekazywanie dźwięku za pomocą prądu elektrycznego.
Rozdział III. Pierwsze zapoznanie się z radiokomunikacją (35)
Elektromagnetyczne fale radiowe.
Długość i częstotliwość fali.
Zakresy fal radiowych.
Rozchodzenie się fal radiowych.
Wpływ jonosfery na rozchodzenie się fal przestrzennych.
Sekret fal krótkich i ultrakrótkich.
Modulacja.
Rodzaje odbiorników.
Rozdział IV. Jak zbudować antenę i uziemienie (59)
Jaką budować antenę.
Wybór miejsca na antenę.
części konstrukcyjne i budowa anteny.
Doprowadzenie anteny.
Uziemienie i przeciwwaga.
Typy anten zewnętrznych.
Anteny krótkofalowe.
Anteny wewnętrzne (pokojowe).
Anteny zastępcze.
Antena ramowa.
Rozdział V. Pierwsze próby (79)
Wiadomości ogólne.
Co jest potrzebne do eksperymentów.
Pierwszy eksperyment - zestawienie próbnego obwodu.
Drugi eksperyment.
Trzeci eksperyment.
Jeszcze kilka eksperymentów.
Rozdział VI. Schematy odbiorników detektorowych (93)
Wiadomości ogólne.
Co to jest schemat?
Jak czytać schematy radiowe.
Schemat pierwszego eksperymentu.
Schemat drugiego eksperymentu.
Schemat trzeciego eksperymentu.
Schematy następnych eksperymentów.
Obwody odbiornika wielkiej i małej częstotliwości.
Rozdział VII. Samodzielna budowa odbiorników detektorowych (101)
Wiadomości ogólne.
Przygotowanie płytki montażowej.
Przewody montażowe.
Kolejność składania (montaż) odbiornika.
Odbiornik z wariometrem.
Odbiornik strojony za pomocą kondensatora zmiennego.
Odbiornik detektorowy wysokiej klasy.
Uruchomienie odbiornika detektorowego.
Skalowanie odbiornika.
Uszkodzenia i defekty odbiornika.
Rozdział VII. Lutowanie i klejenie (117)
Wiadomości ogólne.
Lutownice.
Materiały lutownicze.
Topniki.
Lutowanie.
Klej i materiały izolacyjne.
Rozdział IX. Kondensatory (125)
Co to jest kondensator.
Jednostki pojemności.
Budowa kondensatorów.
Pojemność kondensatora płaskiego.
Łączenie kondensatorów.
Kondensatory stałe.
Kondensatory elektrolityczne.
Kondensatory zmienne.
Niewidzialne pojemności.
Rozdział X. Cewki (137)
Wiadomości ogólne.
Samoindukcja.
Zmiana indukcyjności.
Rodzaje układów z cewkami.
Cewki sprzężone.
Konstrukcje cewek.
Rozdział XI. Obwód drgań (147)
Wiadomości ogólne.
Drgania elektryczne.
Amplituda, okres i częstotliwość drgań swobodnych w obwodzie.
Typy obwodów drgań.
Drgania gasnące i niegasnące, tłumienie drgań.
Straty energii w obwodzie drgań.
drgania wymuszone i rezonans.
Otwarty obwód drgań.
Rozdział XII. Słuchawka telefoniczna (163)
Wiadomości ogólne.
Słuchawka elektromagnetyczna.
Słuchawka piezoelektryczna.
Rozdział XIII. Detekcja i detektory (174)
Wiadomości ogólne.
Zasada detekcji.
Rodzaje detektorów.
Detektory kryształkowe.
Detektor miedziowy.
Rozdział XIV. Wycieczka w dziedzinę elektrotechniki (180)
Wiadomości ogólne.
Źródła energii elektrycznej.
Ogniwa galwaniczne.
Ogniwo leklanszowskie.
Akumulatory.
Napięcie, natężenie, oporność.
Działanie cieplne prądu.
Jednostka elektryczności.
Prawo Ohma.
Oporność elektryczna przewodów i typy oporników.
Potencjometr.
Szeregowe łączenie oporów.
Równoległe łączenie oporów.
Sposoby łączenia źródeł prądu.
Łączenie szeregowe źródeł prądu.
Łączenie równoległe źródeł prądu.
Łączenie szeregowo-równoległe źródeł prądu.
Rozdział XV. Lampa elektronowa (204)
Wewnętrzna budowa lampy elektronowej.
Działanie lampy dwuelektrodowej.
Działanie lampy trójelektodowej.
Najprostszy wzmacniacz.
Lampy pośrednio żarzone (podgrzewane).
Pentoda.
Cokoły lamp.
Rozdział XVI. Od detektora do odbiornika lampowego (218)
Jednolampowy wzmacniacz małej częstotliwości dla odbiornika detektorowego.
Lampa elektronowa jako detektor diodowy.
Układ i praca najprostszego jednolampowego odbiornika.
Jak zbudować najprostszy jednolampowy odbiornik radiowy.
Doświadczenia z jednolampowym odbiornikiem.
Sprzężenie zwrotne.
Sposoby regulowania sprzężenia zwrotnego.
Jak zbudować jednolampowy odbiornik ze sprzężeniem zwrotnym.
Odbiornik ze sprzężeniem zwrotnym zasilany z sieci prądu zmiennego.
Rozdział XVII. Transformator i dławik małej częstotliwości (244)
Budowa transformatora małej częstotliwości.
Transformator międzylampowy.
Transformator głośnikowy.
Transformator sieciowy.
Uproszczone obliczenie transformatora sieciowego.
Dławik małej częstotliwości.
Rozdział XVIII. Odbiór programu radiowego na głośnik (255)
Wzmocnienie małej częstotliwości.
Lampa wyjściowa.
Przedpięcie siatki.
Odbiornik bezpośredniego wzmocnienia.
Rozdział XIX. Budowa bateryjnych odbiorników radiowych (264)
Odbiornik dwulampowy ze sprzężeniem zwrotnym na dwa podzakresy.
Ekonomiczny odbiornik dwulampowy.
Trzyzakresowy odbiornik bateryjny ze sprzężeniem zwrotnym.
Odbiornik trzylampowy ze wzmacniaczem wielkiej częstotliwości.
Krótkofalowy odbiornik bateryjny przeznaczony do pracy w pasmach 160, 40, 20, 14 i 10 metrów.
Bateryjny trzylampowy odbiornik krótkofalowy na głośnik.
Rozdział XX. Zasilanie odbiorników radiowych z sieci oświetleniowej (284)
Sposoby prostowania prądu zmiennego.
Prostownik z prostowaniem jednopołówkowym.
Prostownik z prostowaniem dwupołówkowym.
Filtr wygładzający.
Schematy i budowa prostowników.
Eksploatacja prostownika.
Zasilanie odbiornika radiowego z sieci prądu stałego.
Zasilanie beztransformatorowe z sieci prądu zmiennego.
Rozdział XXI. Budowa odbiorników zasilanych z sieci oświetleniowej (298)
Prosty odbiornik dwulampowy.
Odbiornik z podwójną triodą.
Dwulampowy odbiornik krótkofalowy z katodowym sprzężeniem zwrotnym.
Odbiornik trzylampowy z głośnikiem dynamicznym.
Dwuzakresowy odbiornik 1-V-2.
Odbiornik krótkofalowy z uniwersalnym zasilaniem.
Rozdział XXII. Głośniki i urządzenia odtwarzające dźwięk (324)
Głośnik elektromagnetyczny.
Głośnik elektrodynamiczny.
Adaptery elektromagnetyczne.
Adapter piezoelektryczny.
Rozdział XXIII. Próbnik odbiornika radiowego, przyrządy pomiarowe (332)
Próbnik odbiornika radiowego.
O elektrycznych przyrządach pomiarowych.
Omomierz.
Zastosowanie omomierza.
Woltomierz prądu stałego.
Woltomomierz.
Budowa przyrządu uniwersalnego.
Rozdział XXIV. Sprawdzanie i regulacja odbiornika radiowego (351)
Układ zasilający i stopień wyjściowy.
Obwody małej częstotliwości i stopień detekcji.
Stopień wzmocnienia wielkiej częstotliwości.
Likwidacja samowzbudzenia.
Likwidacja przydźwięku prądu zmiennego.
Końcowa regulacja odbiornika.
Rozdział XXV. Mały radiowęzeł zasilany z sieci oświetleniowej i wzmacniacz dla radiowęzłów (363)
Ideowy schemat radiowęzła.
Budowa i montaż wzmacniacza.
Sprawdzenie i regulacja wzmacniacza.
Wzmacniacz do zasilania 10 do 15 głośników dynamicznych.
Rozdział XXVI. Superheterodyna (377)
Od odbiornika wzmocnienia bezpośredniego do odbiornika superheterodynowego.
Zasada pracy odbiornika superheterodynowego.
Dodatnie cechy odbiornika superheterodynowego.
Przemiana częstotliwości.
Heptoda - mieszacz.
Pierwszy radioamatorski odbiornik superheterodynowy.
Odbiornik superheterodynowy z okiem magicznym.
Regulacja i skalowanie odbiornika superheterodynowego.
Zakończenie (395)
Bibliografia (398)
Załączniki (399)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl