I.T. Szeftiel "Termistory"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, nakład 2000 egz., Warszawa, 1959

Od redakcji wydania polskiego (7)
Wstęp (9)
Rozdział 1. Zasady technologii termistorów (14)
Podstawowe wymagania stawiane materiałom półprzewodnikowym.
Podstawy procesu technologicznego.
Rozdział 2. Główne parametry i charakterystyki termistorów (21)
Podstawowe parametry termistorów.
Zależność oporności od temperatury.
Statyczne charakterystyki napięciowo - prądowe (28)
Charakterystyki dynamiczne (48)
Rozdział 3. Termistory we współczesnej technice (51)
Zasady pracy termistorów w układach.
Małe obciążenia.
Duże obciążenia.
Termistory podgrzewane pośrednio.
Rozdział 4. Przemysłowe typy termistorów (106)
Termometry oporowe.
Termokompensatory.
Termistory do kontroli cieplnej.
Stabilizatory napięcia.
Mierniki mocy.
Termistory podgrzewane pośrednio.
Zakończenie (132)
Literatura (134)

[spis książek]

© 2000-2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl