Wacław Szczęsny "Pierwsza książka radjoamatora"

Wydawnictwa Księgarni T.Ulasiński, wydanie drugie poprawione, Dom Książki Polskiej, nakładem Poradni Radjotechnicznej, Warszawa 1927

Wstęp. O wartości i znaczeniu "Radja".
I. Skąd się wzięła i co znaczy nazwa "Radjo" (7)
II. Co trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć tajemnice "Radja"? (8)
III. O ruchu drgającym, czyli wahadłowym. (13)
IV. O budowie materji (16)
V. O falach, ruchu falistym, i o falach wodnych w szczególności (19)
VI. O falach dźwiękowych, świetlnych, cieplnych i elektromagnetycznych (25)
VII. O rezonacji, czyli odźwięku (30)
VIII. O długości fali i sprawności stacyj nadawczych (31)
IX. Co każdy radjoamator o elektryczności wiedzieć powinien? (34)
X. O indukcji elektro-magnetycznej i o prądach zmiennych (41)
XI. Podstawy urządzenia radjotelefonicznej stacji nadawczej (45)
XII. O samoindukcji, pojemności elektrycznej i obwodach drgających (47)
XIII. O najprostszej stacji odbiorczej, którą bardzo łatwo można zbudować (54)
XIV. Radjoodbiornik kryształkowy z warjometrem płaskim (61)
XV. O lampie katodowej i jej działaniu (66)
XVI. Jednolampowy wzmacniacz niskiej częstości (72)
XVII. Jak sobie zbudować najważniejszy odbiornik lampowy - autodynę (77)
Polskie Stacje Nadawcze. Spis ważniejszych europejskich stacyj nadawczych. Obowiążki radjoamatora. Literatura Radjotechniczna. Szkolnictwo Radjotechniczne. Porady dla Radjoamatorów. Od 86 str. do 90 str.

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl