M. Szczepański "Odbiornik superheterodynowy"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000+200 egz., Warszawa 1965 (+)

(podziękowania dla Stanisława za przekazane materiały umożliwiające opracowanie tej karty katalogowej)

Wstęp (5)
1. Zasada działania odbiorników superheterodynowych (7)
Układy blokowe odbiorników. Zalety i wady odbiorników superheterodynowych.
2. Analiza pracy odbiornika superheterodynowego (15)
Obwody wejściowe. Najważniejsze cechy wzmacniaczy wielkiej częstotliwości. Warunki pracy heterodyny. Układy przemiany częstotliwości. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości. Detektory. Wzmacniacze napięć małej częstotliwości. Własności końcowych stopni odbiornika.
3. Konstrukcja odbiorników radiofonicznych (60)
Klasyfikacja odbiorników. Wybór schematu. Ogólne zasady projektowania wzmacniacza akustycznego. Ogólne zasady projektowania detektora i wzmacniacza pośredniej częstotliwości. Zakresy częstotliwości. Obwody wejściowe i obwody heterodyny. Elementy regulacyjne. Zasilanie. Montaż odbiornika (korpus, obudowa).
4. Budowa wzmacniacza akustycznego (77)
Wzmacniacz mocy. Projektowanie wzmacniaczy mocy. Transformatory wyjściowe. Wzmacniacz napięciowy. Projektowanie wzmacniaczy napięciowych. Regulacja barwy dźwięku. Montaż wzmacniacza akustycznego. Sprawdzenie działania wzmacniacza akustycznego.
5. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości i detektor (130)
Detektor amplitudy i detektory ARW. Detektory częstotliwości. Wzmacniacze pośredniej częstotliwości. Projektowanie układów pośredniej częstotliwości. Montaż i zestrojenie wzmacniacza.
6. Mieszacz, obwody wejściowe, wzmacniacze wielkiej częstotliwości (159)
Mieszacz i heterodyna. Obwody wejściowe. Wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Głowice UKF. Projektowanie obwodów w.cz. Zestrajanie obwodów rezonansowych.
7. Zestrojenie i ważniejsze pomiary odbiornika (190)
Przygotowanie odbiornika do strojenia. Zestrajanie odbiorników. Pomiary ważniejszych parametrów odbiornika.
8. Przegląd schematów odbiorników krajowych (200)
Bibliografia (215)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl