Jan Szarek "Radioelektronika na usługach wojsk"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, nakład 3000 + 260 egz., Warszawa, 1961

Od autora (7)
Wstęp (9)
1. O radioelektronice ogólnie (13)
Elektronika i radioelektronika.
Elektron ujarzmiony.
Tranzystor uzupełnia lampę elektronową.
Fale ultrakrótkie.
Elementy urządzenia radioelektronicznego.
2. Rola radioelektroniki w technice wojskowej (36)
Radioelektronika zwiększa sprawność bojową.
Podstawowe dziedziny radioelektroniki wojskowej.
Radioelektronika zmienia charakter działań bojowych.
Produkcja radioelektroniczna na potrzeby wojsk.
3. Radioelektronika w łączności (54)
Kilka dat historycznych.
Wojskowe urządzenia łączności radiowej.
Urządzenia radioliniowe.
Telefonia, telegrafia i telekopia.
Inne środki łączności wykorzystywane w wojskach.
4. Radioelektronika w wojskach lądowych (78)
Radiolokacja ostrzega.
Elektroniczne maszyny liczące.
Telewizja pomaga w dowodzeniu.
Podczerwień pokonuje ciemność.
5. Radioelektronika w lotnictwie (107)
Urządzenia łączności wewnętrznej i zewnętrznej.
Urządzenia radionawigacyjne i wysokościomierze radiowe.
Lądowanie samolotów bez widoczności.
Celowniki bombowe i myśliwskie.
Rola radiolokacji w lotnictwie.
6. Radioelektronika w marynarce (128)
Okrętowe urządzenia łączności radiowej.
Okrętowe urządzenia radionawigacyjne.
Okrętowe stacje radiolokacyjne.
Hydrolokacja - podwodna radiolokacja.
7. Radioelektronika w technice rakietowej (148)
Na czym polega kierowanie pociskami i rakietami?
Pocisk rakietowy leci według założonego programu.
Pociskiem kierują fale radiowe.
Samonaprowadzanie pocisków rakietowych.
8. Radioelektronika w innych rodzajach techniki wojskowej (175)
Pelengatory cieplne.
Urządzenia zakłóceń czynnych.
Rozpoznanie radiowe.
Wykrywanie promieniowania jądrowego.
Zakończenie (194)
Literatura (199)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl