S. Sypniewski "Ośrodki telewizyjne"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 2190 egz., Warszawa, 1961

Wykaz ważniejszych symboli graficznych (7)
1. Wytwarzanie i przesyłanie programu TV (9)
2. Stan obecny i perspektywy rozwojowe ośrodków telewizji programowej w Polsce (14)
3. Produkcja i struktura programu telewizyjnego (30)
4. Telewizyjny ośrodek produkcji programu (45)
5. Telewizyjna stacja nadawcza (231)
6. Metody przesyłania programu telewizyjnego (289)
7. Istniejące i projektowane obiekty telewizji programowej w niektórych krajach Europy (330)
Dodatek 1 (359)
Normy na podstawowe parametry systemu telewizji monochromatycznej (czarno-białej) Międzynarodowej Organizacji Radiofonicznej (OIRT)
Dodatek 2 (361)
Kronika rozwoju telewizji programowej w Polsce
Wykaz literatury (363)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl