Adam Suchanek "Podstawy radiotechniki i telewizji"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 2, nakład 30000 + 180egz.,
Warszawa, 1973

Wykaz zasadniczych oznaczeń (9)
Przedmowa (11)
Wstęp (15)
1. Ogólne pojęcie radiofonii (17)
Ruch falowy. Nadajnik i odbiornik radiowy. Długość fali radiowej.
2. Podstawowe elementy radiowe (25)
Oporniki. Cewki indukcyjne. Kondensatory. Lampy elektronowe. Półprzewodniki.
3. Obwody drgań (118)
Zamknięty obwód drgań. Sprzężone obwody drgań. Otwarty obwód drgań. Anteny.
4. Podstawowe układy radiowe (144)
Wzmacniacze małej częstotliwości. Modulatory. Układy detekcyjne. Układy generatorów. Układy zasilające.
5. Odbiorniki radiowe (210)
Układy prostych odbiorników. Odbiorniki superheterodynowe. Tendencje rozwojowe.
6. Ogólne pojęcie techniki telewizyjnej (267)
Nadawanie. Odbiór.
7. Kineskopy (285)
Zasada działania kineskopu. Skupianie elektronów. Odchylanie strumienia elektronowego. Ekran kineskopu. Oznaczenia kineskopów. Zasady bezpieczeństwa w obchodzeniu się z kineskopami.
8. Anteny telewizyjne (298)
Rodzaje anten. Doprowadzenia antenowe.
9. Podstawowe układy odbiorników telewizyjnych (317)
Tor wizji. Układy synchronizacji. Układy odchylające. Tor fonii. Układy zasilania.
10. Odbiorniki telewizyjne (418)
Odbiornik telewizyjny "Agat-2". Tendencja rozwojowe.
Wykaz literatury (436)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl