S. Stuchły, A. Kraszewski, L. Sokołowski "Pomiary elektronowych lamp mikrofalowych"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 20000 + 150 egz., Warszawa, 1960

Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
1. Wstęp (11)
2. Pomiary ogólne (14)
3. Pomiary częstotliwości, długości fali i przeciągania częstotliwości (30)
4. Pomiary mocy, wzmocnienia i tłumienia (44)
5. Pomiary mikrofalowe elementów lamp (78)
6. Pomiary widma i obwiedni sygnałów w.cz. (143)
7. Pomiary szumów (152)
8. Badania drgań pasożytniczych (169)
9. Badania fluktuacji impulsów i impulsów brakujących (177)
10. Pomiary diod, triod i tetrod mikrofalowych (187)
11. Badania magnetronów (200)
12. Badanie klistronów (231)
13. Badania lamp o fali bieżącej (255)
14. Badania mikrofalowych lamp zwierakowych (275)
15. Pomiary wpływu wielkości nieelektrycznych (302)
16. Ochrona personelu w trakcie pomiarów mikrofalowych lamp dużej mocy (311)
Wykaz literatury ogólnej (324)
Indeks (326)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl