Juliusz Strnad "Tyratrony"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 1, nakład 2140 egz., Warszawa, 1958

(z języka czeskiego tłumaczył mgr inż. Mirosław Pryczek)

Przedmowa (9)
I. Wstęp (7)
Działanie tyratronu.
Charakterystyka tyratronu.
Czas jonizacji tyratronu.
Czas dejonizacji.
Ważniejsze dane eksploatacyjne.
Katody tyratronów.
Pozostałe elementy konstrukcyjne.
Konstrukcja tyratronu.
Tyratrony dla celów radiolokacji.
Projekt znormalizowanej serii tyratronów.
II. Praca tyratronów (40)
Tyratron zasilany stałym napięciem anodowym i sterowany napięciem stałym na siatce.
Tyratron zasilany zmiennym napięciem anodowym. Znalezienie przebiegu krytycznej wartości napięcia zapłonu z charakterystyki zapłonu.
Obciążenie czynne i indukcyjne.
Układ pełnookresowy.
III. Sterowanie tyratronów (53)
Zapłon tyratronu przez zmianę napięcia anodowego przy stałym napięciu na siatce.
Sterowanie tyratronów przebiegami zmiennymi.
Sterowanie tyratronu przez zmianę napięcia stałego na siatce przy stałej wartości napięcia zmiennego na anodzie.
Sterowanie tyratronu przez zmianę amplitudy napięcia zmiennego na siatce sterującej.
Zapłon tyratronu przez zmianę składowej stałej na siatce przy stałym przesunięciu fazowym i stałych wartościach napięcia zmiennego na siatce i anodzie.
Sterowanie tyratronu przez zmianę przesunięcia fazowego między napięciem anodowym i napięciem na siatce.
Urządzenie do zmiany przesuwu fazy.
Sterowanie tyratronu impulsami prądu.
Inne sposoby sterowania tyratronów.
IV. Praktyczne zastosowanie tyratronów (94)
Tyratron jako sterowany prostownik.
Przekaźnik elektroniczny i proste urządzenia włączające.
Urządzenie do samoczynnego otwierania drzwi.
Samoczynna synchronizacja zespołów ruchomych.
Wyłączniki czasowe.
Tyratron jako generator drgań o przebiegu piłokształtnym.
Inwertory.
V. Sterowanie elektroniczne i regulacja (158)
Regulacja prądnicy.
Regulacja temperatury.
Elektroniczne urządzenie do regulacji oświetlenia.
Elektroniczna regulacja czasu spawania.
Ochrona linii.
Kontrola elektroniczna procesów produkcyjnych.
Zasada elektronicznego sterowania urządzeń kopiujących.
Elektroniczne sterowanie silników.
VI. Zakończenie (272)
Dodatek.
Stosowane tyratrony, ich wartości robocze, charakterystyki i inne dane.
Literatura (278)

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl