Klaus K. Streng "Odbiór telewizyjny na falach decymetrowych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 200 egz., Warszawa, 1966
(z języka niemieckiego tłumaczyli K.Lewiński i A.Lewińska)

Przedmowa do wydana I (6)
Przedmowa do wydania II (7)
1. Określenie pojęć, konieczność telewizji na falach decymetrowych, krótki zarys historyczny (9)
2. Propagacja fal metrowych (22)
3. Anteny (41)
4. Antenowe linie przesyłowe (75)
5. Elementy wzmacniające i ich układy przy bardzo wielkich częstotliwościach (103)
6. Układy UHF i ich elementy składowe (136)
7. Praktyczne wykonanie układów wyjściowych odbiorników (162)
8. Rozszerzenie zakresu starszych odbiorników na UHF (194)
9. Pomiary i naprawa układów zakresu decymetrowego (215)
10. Perspektywy rozwoju telewizji na falach decymetrowych (242)
Wykaz literatury (249)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl