Leon Staniewicz "Teoria prądów zmiennych"

Wydawnictwo Czytelnik, wydanie 2 uzupełnione, nakład 10270 egz., 1951

Oznaczenia (13)
I. Prąd zmienny sinusoidalny (15)
II. Obwody prądu zmiennego ze skupionymi opornościami (31)
III. Metody rozważania prądów zmiennych (52)
IV. Prądy wielofazowe (93)
V. Zjawiska magnetyczne przy prądach zmiennych (129)
VI. Zjawiska zachodzące w przewodach i dielektrykach przy prądzie zmiennym (152)
VII. Prostowniki (167)
VIII. Prądy odkształcone (173)
IX. Czwórniki, równania i wykresy obwodów prądu zmiennego oparte na badaniach w stanie jałowym i w stanie zwarcia (215)
X. Obliczanie pojemności i indukcyjności w liniach elektrycznych (251)
XI. Przewody długie (307)
XII. Sztuczne linie elektryczne (343)
XIII. Stany nieustalone w obwodach ze skupionymi: opornością rzeczywistą, indukcyjnością i pojemnością (378)
XIV. Obwody sprzężone magnetycznie (433)
XV. Stany nieustalone w liniach długich (443)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl