Stanisław Sońta "Wybór praktycznych układów tranzystorowych"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 10000 + 200 egz., Warszawa, 1965

Przedmowa (5)
1. Wzmacniacze małej częstotliwości (7)
Uwagi ogólne.
Układy podstawowe.
Zasilanie układów tranzystorowych i stabilizacja punktu pracy.
Ujemne sprzężenie zwrotne.
Układy wzmacniaczy.
Praktyczne układy wzmacniaczy małej częstotliwości.
2. Wzmacniacze szerokopasmowe (106)
Uwagi ogólne.
Zagadnienie stabilności wzmacniaczy szerokopasmowych.
Układy wzmacniaczy szerokopasmowych.
3. Wzmacniacze prądu stałego (123)
Uwagi ogólne.
Układy praktyczne wzmacniaczy prądu stałego.
4. Układy generacyjne (133)
Uwagi ogólne.
Generatory LC.
Generatory dudnieniowe.
Generatory RC.
Generatory kwarcowe.
Generacja napięcia schodkowego.
5. Układy zasilające (182)
Uwagi ogólne.
Stabilizatory napięcia stałego.
Przetwornice prądu stałego.
6. Układy przełączające i impulsowe (215)
Uwagi ogólne.
Układy astabilne.
Układy monostabilne.
Układy bistabilne - przerzutniki.
Generator samodławny.
Układy pomiarowe (227)
Uwagi ogólne.
Mierniki napięcia stałego.
Mierniki napięcia zmiennego.
Mierniki RLC.
Mierniki różne.
8. Układy różne (282)
Dodatek (323)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl