G.A. Snicerew "Nomogramy do obliczania transformatorów wyjściowych"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, 10131 egz., Warszawa, 1956
(tłumaczył Jan Baranowski)

Przeznaczenie i konstrukcja transformatora wyjściowego (3)
Obliczanie transformatorów wyjściowych (5)
Przykład obliczania (7)
Nomogramy (12)
"W broszurze podane są nomogramy do obliczania transformatorów wyjściowych wykonanych na rdzeniach stalowych oraz omówiono sposoby posługiwania się nomogramami. Broszura przeznaczona jest dla szerokiego ogółu radiotechników i radioamatorów."

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl