Mieczysław Słaby, Piotr Kozłowski "Przetworniki elektroakustyczne - budowa i zastosowanie"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 200 egz., Warszawa 1969

Wstęp (5)
1. Przegląd zastosowań (7)
2. Podstawowe pojęcia z zakresu elektroakustyki i przetworników (11)
3. Podział przetworników (19)
4. Zasady działania przetworników (21)
Przetworniki magnetoelektryczne o ruchomej cewce (dynamiczne). Przetworniki magnetoelektryczne z ruchomą kotwicą (elektromagnetyczne). Przetworniki pojemnościowe (elektrostatyczne). Przetworniki piezoelektryczne. Przetworniki magnetostrykcyjne. Przetworniki stykowe. Termofon. Przetwornik jonowy.
5. Głośniki (30)
Budowa i spotykane rozwiązania konstrukcyjne. Pomiary głośników. Konserwacja, uszkodzenia, naprawa. Czytanie oznaczeń. Przegląd produkcji krajowej.
6. Mikrofony (77)
Właściwości mikrofonów. Podział mikrofonów. Badania mikrofonów.
7. Słuchawki (98)
Właściwości słuchawek. Podział słuchawek. Badanie słuchawek. Słuchawki produkowane w kraju.
8. Przetworniki specjalne (105)
Przetworniki do instrumentów muzycznych oraz elektroniczne urządzenia towarzyszące. Urządzenia pogłosowe. Wkładki adapterowe i głowice magnetofonowe.
9. Obudowy głośnikowe (124)
Rodzaje obudów głośnikowych. Zestawy głośnikowe.
10. Projektowanie i wykonanie obudów głośnikowych (153)
Obudowa zamknięta. Obudowa z otworem. Wykonanie obudowy głośnikowej.
11. Zasady transmisji o dużej wierności (168)
Czynniki wpływające na wierność transmisji dźwięku. Wymagania techniczne dla urządzeń "Hi-Fi".
12. Stereofoniczne odtwarzanie dźwięku (176)
Zasada stereofonii. Odbiór audycji stereofonicznej. Zapis sygnałów stereofonicznych. Odtwarzanie zapisu stereofonicznego.
13. Nagłaśnianie (191)
Wpływ pomieszczenia na pracę głośnika. Nagłaśnianie przestrzeni otwartych i dużych wnętrz.
Wykaz literatury (239)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl