L.I. Sirotinski (redakcja) "Technika wysokich napięć - tom II"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3131 egz., Warszawa, 1957
(tłumaczyli J. Gzylewski, Wł. Lech, A. Masalski)

Rozdział 1. Napięcia znamionowe. Poziomy izolacji i przepięcia. Napięcia probiercze (5)
Rozdział 2. Izolatory wysokiego napięcia (18)
Rozdział 3. Kondensatory wysokonapięciowe (60)
Rozdział 4. Materiały izolacyjne, budowa izolacji oraz właściwości kabli wysokiego napięcia (82)
Rozdział 5. Typy kabli wysokiego napięcia (94)
Rozdział 6. Izolacja transformatorów energetycznych (118)
Rozdział 7. Dane doświadczalne do obliczeń izolacji olejowej. Układy izolacyjne transformatorów energetycznych (134)
Rozdział 8. Izolacja wysokonapięciowych maszyn wirujących (149)
Rozdział 9. Metody profilaktyki izolacji wysokonapięciowej (163)
Rozdział 10. Przyrządy i urządzenia do pomiarów i prób profilaktycznych (178)
Załączniki (191)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl