W.P. Sigorski "Analiza układów elektronicznych"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3176 egz., Warszawa, 1965
(tłumaczył Edmund Lipiński)

Przedmowa (5)
Rozdział I. Układy zawierające elementy dwubiegunowe (dwójniki) (7)
Wiadomości ogólne. Równania układu zawierającego tylko elementy dwubiegunowe. Metoda prądów oczkowych. Metoda napięć węzłowych. Układy ze sprzężeniami indukcyjnymi. Przekształcenie układów z elementami dwubiegunowymi. Niektóre ogólne twierdzenia.
Rozdział II. Parametry elementów wielobiegunowych (46)
Nieautonomiczny element wielobiegunowy. Lampy elektronowe. Triody półprzewodnikowe. Elementy wielobiegunowe ze sprzężeniem indukcyjnym.
Rozdział III. Uogólniona metoda napięć węzłowych (68)
Macierz admitancyjna układu elektronicznego. Zastępowanie układu przez czwórnik. 
Rozdział IV. Uogólniona metoda prądów oczkowych (86)
Macierz impedancyjna układu elektronicznego. Przekształcenie układu na czwórnik. Przykłady analizy układów elektronicznych metodą prądów oczkowych.
Rozdział V. Analiza układów złożonych (101)
Podział układu złożonego na podukłady. Parametry zewnętrzne podukładów wielobiegunowych. Analiza układów metodą wydzielania podukładów wielobiegunowych. Układy o dwóch wejściach. Układy o dwóch wyjściach.
Rozdział VI. Zagadnienia specjalne analizy układów elektronicznych (123)
Stabilność wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym. Warunki stacjonarności generatora. Wariancja parametrów.
Dodatek 1. Macierze i wyznaczniki (141)
Pojęcia podstawowe. Działania na macierzach. Ogólne własności wyznaczników. Układy równań. Reguła Cramera. Macierz odwrotna. Minory i dopełniacze algebraiczne. Twierdzenie Jacobiego. Dodawanie i odejmowanie dopełnień algebraicznych. Wyznacznik sumy dwóch macierzy.
Dodatek 2. Równoważne schematy operatorowe (170)
Dodatek 3. Przypadek ogólne przekształcania obwodu na czwórnik (173)
Literatura (181)

[spis książek]

© 2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl