H. Sacharewicz, J. Żerebcow "Zasady radiotechniki"

Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", wydanie 2 poprawione i rozszerzone przez H. Sacharewicza, nakład 10400 egz., 1950

Przedmowy (V)
Wielkości, główne prawa i jednostki elektryczne (XIII)
Tabele oznaczeń schematowych (1)
WSTĘP. Krótka historia radiotechniki (3)
ROZDZIAŁ I. Fale radiowe i drgania elektryczne (6)
Elektromagnetyczne fale radiowe.
Długość fal.
Widmo fal elektromagnetycznych.
Zakresy fal radiowych.
Rozchodzenie się fal radiowych.
Własności rozchodzenia się różnych fal.
Burze magnetyczne. Prognozy dla łączności radiowej.
Fale bieżące i stojące w przewodach.
Obwody drgań. Otrzymywanie drgań elektrycznych.
Amplituda i częstotliwość swobodnych drgań w obwodzie.
Typy obwodów drgań.
Drgania gasnące i niegasnące.
Drgania wymuszone i rezonans.
Rezonans napięć.
Rezonans prądów.
Obwody sprzężone.
Ekranowanie.
Obwody drgań dla fal decymetrowych i centymetrowych.
ROZDZIAŁ II. Anteny (75)
Otwarty obwód drgań. Zasada działania anteny.
Wielkości charakteryzujące pracę anteny.
Typy anten.
Anteny specjalne.
Konstrukcyjne części anteny.
Uziemienie i przeciwwaga.
ROZDZIAŁ III. Zasady radiotelefonii (105)
Schemat i zasada łączności radiowej.
Dźwięk i jego własności.
Mikrofon.
Słuchawka.
Głośnik.
Adapter gramofonowy.
ROZDZIAŁ IV. Lampy katodowe (elektronowe) (122)
Emisja elektronowa.
Budowa lampy dwuelektrodowej.
Budowa lampy trójelektrodowej.
Wzmocnienie za pomocą triody.
Charakterystyka triody.
Stałe charakterystyczne triody.
Wady triody.
Budowa i działanie lampy ekranowanej.
Obwody lampy ekranowanej.
Emisja wtórna i zjawisko dynatronowe.
Budowa i praca pentody.
Obwody pentody.
Lampy strumieniowe.
Lampy eksponencjalne (selektody).
Lampy wielosiatkowe.
Lampy złożone (wielokrotne).
Szczegóły konstrukcyjne i znakowanie lamp.
Lampy dla bardzo wielkich częstotliwości.
Lampa oscyloskopowa.
Komórka fotoelektryczna i powielacz elektronowy.
ROZDZIAŁ V. Generatory lampowe i nadajniki (171)
Generator lampowy ze wzbudzeniem własnym.
Układy generatorów lampowych ze wzbudzeniem własnym.
Nadajnik jednostopniowy.
Nadajniki wielostopniowe.
Stabilizacja częstotliwości.
Manipulacja telegraficzna w nadajnikach.
Modulacja.
Modulacja w obwodzie siatki.
Modulacja w obwodzie anody.
Modulacja w lampach ekranowanych i pentodach.
Modulacja częstotliwości.
Generatory z ujemnym oporem wewnętrznym.
Generatory relaksacyjne.
Generatory bardzo wielkiej częstotliwości.
ROZDZIAŁ VI. Wzmacniacze małej częstotliwości (228)
Główne wielkości charakterystyczne wzmacniaczy,
Wzmacniacze napięcia i mocy.
Wzmacniacz z triodą.
Wzmacniacz oporowy.
Wzmacniacz dławikowy.
Wzmacniacz transformatorowy.
Sposoby otrzymywania stałego napięcia siatkowego we wzmacniaczach.
Końcowy stopień wzmocnienia.
Końcowy stopień wzmacniający w układzie przeciwsobnym.
Wzmacniacze wielostopniowe.
Automatyczna polaryzacja siatek we wzmacniaczu wielostopniowym.
Ujemne sprzężenie zwrotne.
Regulacja barwy dźwięku.
Wzmacniacze szerokopasmowe.
Wzmacniacze prądu stałego.
ROZDZIAŁ VII. Radioodbiorniki (294)
Wiadomości ogólne.
Główne cechy charakterystyczne odbiornika.
Detekcja.
Odbiornik z detektorem stykowym.
Prosty odbiornik lampowy.
Detektor diodowy.
Detektor siatkowy.
Detektor anodowy.
Detektor ze sprzężeniem zwrotnym (reakcją).
Superreakcja.
Obwody wejściowe odbiornika i wzmocnienie wielkiej częstotliwości.
Wzmacniacze bardzo wielkich częstotliwości.
Zalety i wady superheterodyny.
Przemiana częstotliwości.
Wzmocnienie pośredniej częstotliwości.
Drugi detektor i druga heterodyna.
Wzmocnienie małej częstotliwości.
Regulacja siły odbioru, barwy tonu, selektywności i częstotliwości.
Elektronowy wskaźnik strojenia.
Odbiorniki na modulację częstotliwości.
Układy refleksowe i specjalne.
Zakłócenia odbioru i walka z nimi.
ROZDZIAŁ VIII. Zasilanie urządzeń radiowych (373)
Zasilanie bateryjne.
Zasilanie z sieci oświetleniowej.
Prostowniki.
Filtry elektryczne.
Wielkości charakterystyczne lamp prostowniczych.
Inne typy prostowników.
Części prostowników lampowych.
Zasilanie odbiorników specjalnych.
ROZDZIAŁ IX. Miernictwo radiotechniczne (405)
Zadania i zakres miernictwa radiotechnicznego.
Pomiarowe przyrządy warsztatowe.
Przyrządy cieplne i termoelektryczne.
Woltomierz lampowy.
Oscyloskop katodowy.
Źródła prądu małej i wielkiej częstotliwości.
Pomiary oporności, pojemności i indukcyjności.
Badanie lamp elektronowych.
Mierzenie częstotliwości.
Badanie nadajników.
Badanie odbiorników.
ROZDZIAŁ X. Konstrukcja, montaż i uruchamianie odbiorników (458)
Części składowe odbiornika.
Wybór schematu i lamp odbiornika.
Konstrukcja i rozmieszczenie części składowych odbiornika.
Montaż, materiały i narzędzia montażowe.
Badanie i zestrajanie gotowego odbiornika.
Uszkodzenia w odbiornikach, wykrywanie ich i usuwanie.
Zamiana lamp.
Sprawdzanie lamp.
ROZDZIAŁ XI. Zastosowanie radiotechniki (507)
Radiofonia przewodowa.
Utrwalanie i odtwarzanie dźwięku. Kino dźwiękowe.
Zasady telewizji.
Radio w żegludze powietrznej i morskiej.
Radiokomunikacja wielokanałowa.
Zastosowanie radiotechniki w przemyśle.
Radio w medycynie.
Radio pomaga nauce.
Bibliografia (533)
Tabele lamp odbiorczych (535)
Skorowidz (545)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl