K. Bolesław Rząca "Oscyloskopy i oscylografy katodowe"

Biuro Wydawnictw Polskiego Radia,  1951

1. Wiadomości wstępne
Elektrony, atomy i jony
Przewodniki elektryczne i izolatory
Prąd elektryczny w przewodnikach
Prąd elektryczny w cieczach i gazach - jonizacja
Prąd elektryczny w próżni
Lampy katodowe
Trioda
Tyratron
Pentoda
2. Budowa lampy oscylograficznej
Bańka szklana
Próżnia lampy oscylograficznej
Ekran katodowej lampy oscylograficznej
3. Elektrony i optyka elektronowa lampy oscylograficznej
Ogniskowanie wiązki
Elektrostatyczne ogniskowanie wiązki
Ogniskowanie wiązki przy pomocy pola magnetycznego
Uginanie wiązki elektronów przy pomocy pola elektrycznego
Uginanie wiązki przy pomocy pola magnetycznego
4. Urządzenia zasilające
Prostowniki zasilane z sieci prądu zmiennego
Zasilanie lampy oscyloskopowej w miejscach pozbawionych sieci prądu zmiennego
Otrzymywanie napięcia anodowego z prostowników zasilanych z oscylatora wysokiej wzgl. niskiej częstotliwości
5. Urządzenia pomocnicze oscylografu katodowego
Oscyloskop
Liniowa podstawa czasu
Tyratron
Liniowa podstawa czasu z tyratronem i urządzeniem ustalającym wielkość natężenia prądu ładującego kondensator
Urządzenie liniowej podstawy czasu z lampami katodowymi wysokopróżniowymi
Synchronizacja
Synchronizacja liniowej podstawy czasu z lampami wysokopróżniowymi
Inne układy podstawy czasu
Podstawa czasu eliptyczna
Liniowa podstawa czasu stosująca napięcie sinusoidalne
Kołowa podstawa czasu
Kompletna aparatura oscylografu katodowego
Wzmacniacze aparatury oscylograficznej
Wzmacniacze badanego napięcia
Przełączniki elektronowe
Multiwibrator jako generator impulsów prostokątnych
Przełączniki elektronowe wielotorowe
6. Zastosowanie oscyloskopu i oscylografu katodowego
Oscyloskop
Pomiary częstotliwości metodą porównawczą
Metoda "koła zębatego"
Pomiary głębokości modulacji
Wykres trapezowy
Inne metody badania modulacji
Wykres eliptyczny
Badanie wzmacniaczy niskiej częstotliwości
Badanie wzmacniacza "na przydźwięk"
Badanie krzywych rezonansu obwodów strojonych
Sterowanie częstotliwości generatora pomocniczego na drodze elektrycznej
Inne układy do zdejmowania krzywej rezonansu
Odbiornik panoramiczny
Inne metody pomiarów dla modulacji częstotliwości
Zdejmowanie charakterystyki demodulatora odbiornika z modulacją częstotliwości
Zdejmowanie krzywych histerezy
Zdejmowanie charakterystyki lamp katodowych
Badanie potencjomierzy
Wykresy indikatorskie maszyn z układem korbowym
Obserwacja przebiegów jednorazowych (nieperjodycznych)
Fotografowanie wykresów oscylograficznych
7. Specjalne zastosowanie lampy oscylograficznej i niektóre urządzenia pracujące częściowo na zasadzie jej działania
Telewizja
Powstawanie obrazów na ekranie
Odbiorniki z projekcją obrazu
Telewizja w dużych salach odczytowych i kinowych
Zastosowanie telewizji w różnych dziedzinach
Kamery nadajników wizyjnych
Radar
Altimetr (wysokościomierz, podający wysokość względną)
Radar wyznaczający odległość
Radarowy wskaźnik położenia

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl