Stanisław Ryżko "Urządzenia radionadawcze" - część II

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze,
Warszawa 1956

Przedmowa (3)
Rozdział 11. Generator lampowy o sprzężeniu zwrotnym (7)
Wstęp. Zasadnicze właściwości generatorów ze sprzężeniem zwrotnym. Ogólny układ i zasadnicze równania generatora. Podstawowe układy generatorów. Właściwości generatora z układem do samoczynnego uzyskiwania napięcia siatkowego. Charakterystyki generatora. Obliczanie generatorów mocy. Przykład.
Rozdział 12. Stabilizacja częstotliwości generatora ze sprzężeniem zwrotnym (42)
Wstęp. Wymagania stawiane generatorom częstotliwości. Przyczyny niestałości częstotliwości. Wpływ czynników termicznych na częstotliwość. Zasady kompensacji termicznej obwodów drgań. Wpływ pojemności lampy generacyjnej. Wpływ harmonicznych na częstotliwość generatora. Wpływ prądu siatki lampy generacyjnej. Wpływ zmian obciążenia generatora na częstotliwość. Generatory stabilizowane elektrycznie. generatory o stabilizacji mechanicznej. Przykłady.
Rozdział 13. Drgania pasożytnicze we wzmacniaczach wielkiej częstotliwości i sposoby zapobiegania tym drganiom (104)
Wstęp. Wpływ pojemności "anoda - siatka czynna" lampy na właściwości wzmacniacza. Mostkowe układy neutralizujące. Drgania pasożytnicze we wzmacniaczach w.cz.
Rozdział 14. Wzmacniacze mocy i generatory przystosowane do pracy w zakresie fal ultrakrótkich (127)
Wstęp. Zjawiska występujące w lampach elektronowych z ujemną siatką przy falach ultrakrótkich. Lampy przystosowane do pracy w zakresie fal ultrakrótkich i mikrofal. Obwody stosowane we wzmacniaczach ultra- i mikrofalowych. Właściwości układów wzmacniających z uziemioną siatką. Wzmacniacze mocy z klistronami wielorezonatorowymi. Przykłady.
Rozdział 15. Modulacja amplitudy drgań we wzmacniaczach mocy w.cz. (160)
Wstęp. Podstawowe pojęcia i zależności. Charakterystyki modulacji. Modulacja anodowa w triodach. Układy modulacji anodowej w triodach. Modulacja anodowo - ekranowa tetrod i pentod. Modulacja siatkowa. Układy modulacji siatkowej. Porównanie różnych układów modulacji amplitudy.
Rozdział 16. Wzmacniacze drgań o modulowanej amplitudzie (190)
Wstęp. Właściwości wzmacniacza liniowego w.cz. Wzmacniacz liniowy w układzie Doherty'ego. Wzmacniacz z modulacją autoanodową w układzie Krugłowa. Zmniejszanie zniekształceń modulacji za pomocą ujemnego sprzężenia zwrotnego.
Rozdział 17. Modulacja częstotliwości i fazy drgań (212)
Wstęp. Podstawowe zależności. Układy bezpośredniej modulacji częstotliwości. Stabilizacja częstotliwości nośnej w nadajnikach z modulacją częstotliwości. Układy pośredniej modulacji częstotliwości. Przykład.
Rozdział 18. Kluczowanie amplitudy i częstotliwości drgań (238)
Wstęp. Zniekształcenia znaków telegraficznych. Układy kluczowania amplitudy. Układy kluczowania częstotliwości.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl