Jan Różycki "Naprawa odbiorników telewizyjnych"

Wydawnictwa Naukowo -  Techniczne, wydanie piąte poprawione i uzupełnione,
Warszawa, 1965

Wstęp (5)
Przyrządy pomiarowe stosowane do badania i strojenia odbiorników (7)
Woltomierz lampowy. Oscylograf. Wobulator (Generator sygnałów wielkiej częstotliwości). Falomierz. Transformator oddzielający.
Część A. Ustalenie wstępne przyczyny wadliwego działania odbiornika (11)
Podział układu odbiornika na sekcje. Podział zewnętrznych objawów uszkodzeń. Kolejność postępowania przy ustalaniu przyczyny wadliwego działania odbiornika. Ustalanie uszkodzonej sekcji przy objawach wymienionych w grupie I. Systematyka sprawdzania odbiornika o objawach uszkodzeń należących do grupy I. Ustalanie uszkodzonej sekcji przy objawach wymienionych w grupie II. Zestawienie objawów grupy II widocznych na ekranie kineskopu wadliwie działającego odbiornika.
Część B. Objawy uszkodzeń i ich możliwe przyczyny (67)
Obwód antenowy. Stopień wejściowy. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości. Detektor wizji. Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW). Wzmacniacz wizji. Kineskop. Obwody synchronizacji. Odchylanie pionowe. Odchylanie poziome. Obwody wysokiego napięcia. Zasilacz niskiego napięcia. Obwody fonii.
Część C. Schematy ideowe odbiorników z podziałem na sekcje (193)
Nefryt i Koral
Wawel
Narcyz 4208U-6
Record 2 60002A i 60002F
Szmaragd 901
Cranach i Forum FE866A.
Literatura (195)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl