W. Rosiński, J. Pułtorak, E. Stolarski "Podstawy techniki tranzystorowej"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie pierwsze,
Warszawa, 1957

Przedmowa (9)
Wykaz oznaczeń (11)
Rozdział 1 - Zasady działania tranzystorów (15)
Zjawiska zachodzące w półprzewodnikach. Wprowadzenie ogólne. Budowa krystaliczna półprzewodnika. Dyfuzja i unoszenie nośników prądu. Dziura - nośnik dodatniego ładunku w półprzewodniku. Generacja, rekombinacja i czas życia nośników. Przewodność półprzewodników - donory i akceptory. Znaczenie prądu nośników mniejszościowych. Przejście p-n (dioda warstwowa). Własności styku metal - półprzewodnik. Zasada działania tranzystora warstwowego. Zasada działania tranzystora ostrzowego. Literatura.
Rozdział 2 - Układy zastępcze i charakterystyki tranzystorów (50)
Układy zastępcze tranzystora. Parametry i równania czwórnika. Układy zastępcze czwórnika i tranzystora. Układ zastępczy wyrażony za pomocą oporności. Układ zastępczy wyrażony za pomocą przewodności. Układ zastępczy wyrażony za pomocą parametrów mieszanych. Charakterystyki tranzystorów i sposoby ich połączeń. Charakterystyki i własności układu z tranzystorem jako czwórnikiem. Sposoby połączeń tranzystora. Zależności ogólne. Parametry układów tranzystorowych. Własności połączeń tranzystora. Warunki stabilności prostych układów tranzystorowych. Stabilność tranzystorów warstwowych. Stabilność tranzystorów ostrzowych. Warunek stabilności połączenia WB. Warunek stabilności połączenia WE. Warunek stabilności połączenia WK. Wpływ częstotliwości na parametry tranzystora. Literatura.
Rozdział 3 - Konstrukcje i cechy eksploatacyjne tranzystorów i ich układów (106)
Konstrukcje tranzystorów. Warunki cieplne pracy tranzystorów. Szumy tranzystorów. Trwałość tranzystorów. Porównanie tranzystora z lampą elektronową. Literatura.
Rozdział 4 - Zasady projektowania tranzystorów (139)
Zasady projektowania tranzystorów ostrzowych. Zasady projektowania tranzystorów warstwowych. Literatura.
Rozdział 5 - Miernictwo tranzystorów (174)
Metody pomiaru elektrycznych parametrów tranzystora. Produkcyjne metody kontroli tranzystorów. Metody pomiaru właściwości półprzewodnika stosowanego na tranzystory. Literatura.
Rozdział 6 - Wzmacniacze tranzystorowe (220)
Wzmacniacze tranzystorowe małej częstotliwości. Wzmacniacze tranzystorowe szerokopasmowe. Wzmacniacze tranzystorowe wielkiej częstotliwości. Literatura.
Rozdział 7 - Generatory tranzystorowe (265)
Wiadomości wstępne. Generatory tranzystorowe o czystej oporności ujemnej. Generatory tranzystorowe o sprzężeniu zwrotnym za pomocą obwodów zewnętrznych. Stałość częstotliwości generatorów tranzystorowych. Generatory tranzystorowe stabilizowane piezoelektrycznie. Generatory przebiegów odkształconych na tranzystorach warstwowych. Literatura.
Rozdział 8 - Przykłady urządzeń tranzystorowych (287)
Tranzystory w urządzeniach radiokomunikacyjnych. Tranzystory w urządzeniach telekomunikacyjnych. Tranzystory w maszynach matematycznych. Zastosowanie tranzystorów w innych urządzeniach. Literatura/
Załącznik: Wykaz niektórych typów tranzystorów.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl