S. Ryżko, J. Ebert "Wzmacniacze rezonansowe i generatory mocy wielkiej częstotliwości"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 2220 egz., Warszawa, 1968

Przedmowa (9)
Wykaz częściej stosowanych oznaczeń (13)
1. Wiadomości ogólne (17)
Wstęp. Pobudzanie obwodu rezonansowego do drgań Zależności energetyczne występujące podczas drgań. Warunki uzyskania dużej sprawności wzmacniacza. Kształt napięcia wyjściowego wzmacniacza. Metodyka analizy wzmacniacza klasy C. Składowe sinusoidalne prądu impulsowego. Superpozycja napięć na obwodzie drgań.
2. Elementy nieliniowe stosowane we wzmacniaczach rezonansowych (33)
Wstęp. Dane katalogowe. Dane maksymalne. Charakterystyki statyczne triod. Charakterystyki statyczne tetrod i pentod. Charakterystyki tranzystorów mocy. Charakterystyki uproszczone.
3. Obwody rezonansowe i ich elementy (59)
Wiadomości ogólne. Równoległy obwód drgań. Obwody drgań stosowane praktycznie. Elementy o stałych skupionych. Elementy o stałych rozłożonych.
4. Analiza warunków pracy elementu nieliniowego (90)
Wstęp. Charakterystyki robocze. Klasyfikacja warunków pracy wzmacniacza. Analiza prądu we wzmacniaczu klasy C. Metoda analityczna obliczania składowych prądu impulsowego. Metoda graficzna obliczania składowych prądu impulsowego. Zależności energetyczne we wzmacniaczu lampowym. Zależności energetyczne we wzmacniaczu tranzystorowym.
5. Wybór warunków pracy elementu nieliniowego (116)
Wstęp. Wybór napięcia zasilania i prądu anodowego. Wybór stanu pracy. Wybór kąta przepływu prądu. Charakterystyki obciążenia. Optymalne warunki pracy.
6. Techniczne metody obliczania wzmacniaczy klasy C (137)
Wstęp. Wybór lampy wzmacniającej. Metoda analityczna. Graficzna metoda liczenia wzmacniacza. Graficzno - analityczna metoda liczenia wzmacniacza.
7. Obliczanie obwodów drgań (149)
Wiadomości wstępne. Klasyfikacja obwodów. Wybór współczynnika dobroci wypadkowej obwodu. Obliczanie obwodów o sprzężeniu bezpośrednim. Obliczanie obwodów o sprzężeniu magnetycznym. Obwody przestrajanie.
8. Charakterystyki wzmacniacza klasy C (202)
Wstęp. Charakterystyki obciążenia wzmacniacza. Charakterystyki wzmacniacza w funkcji napięcia anodowego. Modulacja anodowa. Metoda graficzna znajdowania charakterystyk statycznych modulacji anodowej. Charakterystyki wzmacniacza w funkcji napięcia siatkowego. Modulacja siatkowa. Charakterystyki wzmacniacza w funkcji napięcia wzbudzenia. Wzmacniacz liniowy w.cz. Charakterystyki wzmacniacza liniowego w układzie Doherty'ego. Charakterystyki wzmacniacza pracującego z rozstrojonym obwodem drgań.
9. Układy wzmacniaczy (246)
Wstęp. Układy wzmacniaczy niemodulowanych. Układy wzmacniaczy modulowanych. Układy żarzenia lamp. Równoległa praca elementów nieliniowych. Przeciwsobna praca elementów nieliniowych. Układy symetryzujące. Układy sumowania mocy wzmacniaczy.
10. Wzmacniacze pracujące w zakresie fal ultrakrótkich (271)
Wstęp. Zjawiska występujące w lampie z ujemna siatką przy falach ultrakrótkich. Lampy przystosowane do pracy w zakresie fal ultrakrótkich. Obwody i układy stosowane we wzmacniaczach fal ultrakrótkich. Wzmacniacz mocy z klistronem wieloobwodowym.
11. Wzmacniacz klasy C z wykorzystaniem wyższych harmonicznych (298)
Wstęp. Chwilowe przebiegi napięć i prądów we wzmacniaczu z powielaniem częstotliwości. Obliczanie wzmacniaczy z powielaniem częstotliwości. Analiza graficzna wzmacniacza z powielaniem częstotliwości. Wzmacniacz ze zwiększoną sprawnością.
12. Obliczanie generatorów mocy (312)
Wstęp. Zasadnicze własności generatora ze sprzężeniem zwrotnym. Układ ogólny i zależności podstawowe. Podstawowe układy. Przebiegi nieustalone. Charakterystyki generatora. Wskazówki praktyczne.
13. Neutralizacja wzmacniaczy rezonansowych. Drgania pasożytnicze (352)
Wstęp. Mostkowe układy neutralizujące. Rezonansowe układy neutralizujące. Drgania pasożytnicze.
Dodatki (372)
Parametry linii przesyłowych.
Parametry cewki solenoidalnej.
Dopuszczalne poziomy emisji pasożytniczych.
Obliczanie radiatora dla tranzystorów mocy.
Chłodzenie sztuczne.
Dane katalogowe i charakterystyki lamp nadawczych.
Literatura (419)
Skorowidz (421)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl