Witold Rybczyński "Co to jest radar"

Radiowy Instytut Wydawniczy, nakład 7000 egz., 1948

Zasada i działanie radaru (5)
Schemat konstrukcji radaru (11)
Radar podczas wojny (32)
Radar podczas pokoju (39)
Bibliografia (44)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl