J. Różycki "Urządzenia Hi-Fi"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 6253 egz., Warszawa, 1959

1. Wstęp (5)
Co to jest "Hi-Fi"?
Urządzenia i elementy elektroakustyczne Hi-Fi
Zastosowanie urządzeń Hi-Fi
2. Zarys akustyki i fizjologii słyszenia (11)
Pole akustyczne i fale dźwiękowe
Ciśnienie akustyczne
Poziom natężenia (intensywność) dźwięku
Długość fali dźwiękowej
Rozkład fali na składowe sinusoidalne
Właściwości dźwięków muzycznych
3. Źródła audycji Hi-Fi (22)
Warunki techniczne
Odbiornik radiowy FM
Odbiornik radiowy AM
Płyty i adaptery
Audycje własne
4. Wzmacniacze Hi-Fi (79)
Wiadomości ogólne
Wzmacniacze sterujące
Wzmacniacze mocy
Układy wzmacniaczy mocy Hi-Fi
Współczynnik tłumienia
Montaż wzmacniacza
5. Głośniki i ich zastosowanie (123)
Głośniki membranowe
Głośniki bezmembranowe
Właściwości akustyczne głośników
Zestawy głośnikowe i dopasowanie do źródła zasilania
6. Obudowy głośników (147)
Wpływ obudowy na właściwości akustyczne głośnika
Obudowa z otworem (bass-reflex)
Obudowa tubowa
7. Urządzenia stereofoniczne (162)
Stereofonia i pseudostereofonia
Pseudostereofoniczne odtwarzanie dźwięku
Pseudostereofoniczny zapis magnetyczny
Stereofoniczne przenoszenie dźwięków
Wykaz literatury

[spis książek]

© 2004 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl