Wilhelm Rotkiewicz, Piotr Rotkiewicz "Technika odbioru radiowego - Tom II"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 2, nakład 5253 egz., Warszawa, 1959

"W książce omówiono występowanie i zwalczanie zakłóceń i zniekształceń w odbiornikach radiowych zarówno AM, jak i FM, działanie i projektowanie układów z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, obliczanie obwodów wielkiej częstotliwości i wreszcie zasadę działania różnych urządzeń regulacyjnych i pomocniczych.
Książka została znacznie unowocześniona zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym.
Przeznaczona jest ona dla słuchaczy odpowiednich wydziałów wyższych szkół technicznych oraz dla wszystkich inżynierów i techników teleelektryków."
Najważniejsze oznaczenia literowe (8)
5. Zakłócenia odbioru (11)
5.1. Wiadomości ogólne.
5.2. Zakłócenia atmosferyczne.
5.3. Zakłócenia przemysłowe.
5.4. Zakłócenia od radiostacji nadawczych i odbiorczych.
5.5. Szumy własne.
6. Zniekształcenia odbioru (173)
6.1. Wiadomości ogólne.
6.2. Zniekształcenia we wzmacniaczu wielkiej częstotliwości.
6.3. Zniekształcenia przy przemianie częstotliwości.
6.4. Zniekształcenia przy detekcji.
6.5. Zniekształcenia we wzmacniaczu częstotliwości akustycznej.
6.6. Stany przejściowe w odbiorniku.
6.7. Zniekształcenia przy odbiorze radiotelegraficznym.
6.8. Zniekształcenia przy odbiorze radiotelefonicznym.
6.9. Zniekształcenia przy odbiorze radiofonicznym.
7. Ujemne sprzężenie zwrotne (274)
7.1. Wiadomości ogólne.
7.2. Układy blokowe i zależności zasadnicze.
7.3. Wpływ sprzężenia zwrotnego na pracę wzmacniacza.
7.4. Przykłady układów ze sprzężeniem zwrotnym.
8. Urządzenia regulacyjne i pomocnicze (333)
8.1. Strojenie odbiorników i przełączanie podzakresów.
8.2. Dostrajanie automatyczne.
8.3. Regulacja wzmocnienia.
8.4. Optyczne wskaźniki strojenia.
8.5. Regulacja barwy dźwięku.
8.6. Regulacja dynamiki dźwięku.
8.7. Regulacja selektywności.
8.8. Urządzenia przeciwzakłóceniowe w odbiorniku.
8.9. Systemy przełączania na odbiór lokalny.
8.10. Ekranowanie.
8.11. Odsprzężenie.
Dodatek (492)
Wykaz piśmiennictwa (495)

[spis książek]

© 2000-2006 FonAr Sp. z o.o.