Wilhelm Rotkiewicz, Piotr Rotkiewicz "Technika odbioru radiowego - miernictwo"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3690 egz., Warszawa, 1963

Wstęp (7)
1. Badanie anten odbiorczych (9)
Wiadomości ogólne. Oporność anteny. Wysokość skuteczna anteny. Charakterystyka kierunkowości anteny. Zysk kierunkowy anteny odbiorczej. Powierzchnia skuteczna anteny. Wrażliwość anteny na przemysłowe zakłócenia radioelektryczne.
2. Metody, badania odbiorników (38)
Wstęp. Pomiary ogólne. Znormalizowane jednostki i wartości pomiarowe. Czułość. Selektywność. Wierność odtwarzania. Stabilność. Właściwości organów strojeniowych i regulacyjnych. Pomiary mocy i prądu zasilania odbiornika.
3. Analiza pracy układu odbiornika radiowego (213)
Wstęp. Analiza pracy układu odbiorczego od wejścia do detektora. Analiza pracy układu od detektora do wyjścia odbiornika. Pomiar wzmocnienia poszczególnych stopni odbiornika. Badanie pracy heterodyny. Badanie współbieżności obwodów strojonych. Badanie warunków zasilania poszczególnych stopni odbiornika. Analiza sprzężeń zwrotnych.
4. Badanie radioelektrycznych zakłóceń przemysłowych (233)
Wstęp. Podział źródeł zakłóceń przemysłowych. Wpływ zakłóceń przemysłowych na odbiór radiowy i telewizyjny. Drogi rozchodzenia się zakłóceń z ich źródła i przenikanie zakłóceń do urządzenia radioodbiorczego. Chronione natężenie pola i dopuszczalny poziom zakłóceń. Urządzenia i wielkości znormalizowane, stosowane przy pomiarach poziomu zakłóceń. Pomiary napięcia zakłóceń. Pomiary natężenia pola zakłóceń. Badanie promieniowania odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Badanie zakłóceń przy instalacji radioodbiorczej. Pomiar oporności wewnętrznej źródła zakłóceń. Metody wykrywania źródeł zakłóceń. Sprawdzanie mierników zakłóceń. Pomiary właściwości elementów i filtrów przeciwzakłóceniowych.
5. Aparatura pomiarowa (335)
Generatory sygnałów wzorcowych. Generatory szumów. Generatory impulsowe. Mierniki zakłóceń.
Literatura (369)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl