Witold Rosiński "Mikrofalowe generatory półprzewodnikowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 1710 egz., Warszawa, 1970

Wykaz ważniejszych oznaczeń (5)
1. Wstęp (9)
2. Powstawanie rezystancji ujemnej w obszarze unoszenia złącza p-n (dioda lawinowa) (19)
Wprowadzenie.
Analiza pracy diody lawinowej.
Dioda lawinowa o jonizacji lawinowej w obszarze przejściowym p+-n.
Czynniki wpływające na rezystancję ujemną diody lawinowej.
3. Właściwości elektryczne diody lawinowej (41)
Opis konstrukcji i technologia diody lawinowej.
Charakterystyka częstotliwościowa admitancji, moc i sprawność energetyczna diod lawinowych.
Generatory impulsowe i sinusoidalne.
Dalszy rozwój technologii i zastosowań diod lawinowych.
4. Rezystancja ujemna wywołana opadającą charakterystyką v(E) (diody Gunna i LSA) (72)
Wprowadzenie.
Rodzaje niestabilności w diodach o ujemnej przyrostowej ruchliwości.
5. Właściwości elektryczne diod Gunna i LSA (95)
Opis konstrukcji i technologia diod Guna i LSA.
Charakterystyka częstotliwościowa admitancji, moc mikrofalowa i sprawność energetyczna diod Gunna i LSA.
Generatory impulsowe i sinusoidalne rodzaju Gunna i LSA.
Zagadnienie odprowadzania ciepła w diodach Gunna i LSA.
Dalszy rozwój technologii i zastosowań diod Gunna i LSA.
6. Zakończenie (129)
7. Dodatki (130)
Literatura (141)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl