G.A. Riemiez "Miernictwo radiotechniczne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, nakład 5500 egz., Warszawa 1951

Przedmowa autora (3)
Rozdział I. Źródła zasilające (5)
Źródła prądu stałego.
Warunki jakim powinny odpowiadać źródła prądu zmiennego.
Generatory małej (dźwiękowej) częstotliwości.
Generatory wielkiej częstotliwości.
Rozdział II. Pomiar prądu małej i wielkiej częstotliwości (33)
Właściwości pomiarów prądu wielkiej częstotliwości.
Przyrządy cieplne.
Przyrządy termoelektryczne.
Sposoby rozszerzania skal amperomierzy wielkiej częstotliwości.
Cechowanie amperomierzy wielkiej częstotliwości.
Rozdział III. Pomiar napięcia małej i wielkiej częstotliwości (60)
Właściwości pomiaru napięcia małej i wielkiej częstotliwości - główne wymagania stawiane woltomierzom wielkiej częstotliwości.
Woltomierze termoelektryczne.
Woltomierze elektrostatyczne.
Woltomierze lampowe.
Woltomierze lampowe klasy A.
Woltomierze lampowe klasy B.
Woltomierze lampowe klasy C.
Woltomierze z prostownikami stykowymi (miedziowymi).
Skalowanie woltomierzy lampowych i prostownikowych.
Rozdział IV. Oscyloskop katodowy (149)
Lampy oscyloskopowe niskonapięciowe.
Zastosowanie lampy oscyloskopowej.
Oscyloskop katodowy KO-3.
Jednoczesne otrzymywanie dwóch obrazów metodą przełączania strumienia.
Rozdział V. Pomiary częstotliwości (193)
Częstotliwość i długość fal.
Podział częstotliwości.
Wzorce częstotliwości.
Pomiar częstotliwości małych dźwięków.
Pomiary wielkich częstotliwości.
Rozdział VI. Pomiary pojemności, indukcyjności i oporu czynnego (rzeczywistego) (300)
Charakterystyka głównych metod pomiaru pojemności, indukcyjności i oporu czynnego (rzeczywistego).
Wzorce pojemności.
Wzorce oporu.
Wzorce indukcyjności.
Pomiary pojemności.
Pomiary indukcyjności.
Pomiar indukcyjności wzajemnej.
Pomiar oporu czynnego.
Pomiar dobroci obwodu (Q-metru).
Rozdział VII. Pomiar natężenia pola (386)
Metody bezpośrednie.
Metody porównawcze.
Rozdział VIII. Pomiary głębokości modulacji (400)
Ogólne zasady pomiaru głębokości modulacji.
Pomiar za pomocą oscyloskopu katodowego.
Pomiar przy pomocy detekcji liniowej.
Układ Mandelsztama - Papaleksi'ego.
Wykrywanie modulacji fazy w nadajnikach z modulacją amplitudy.

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl