G.A. Riemiez "Miernictwo radiotechniczne"

Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego,  Warszawa 1952

Przedmowa autora (3)
Od Wydawnictwa (5)
Rozdział I. Źródła zasilające (7)
Rozdział II. Pomiar prądu małej i wielkiej częstotliwości (35)
Rozdział III. Pomiar napięcia małej i wielkiej częstotliwości (62)
Rozdział IV. Oscyloskop katodowy (151)
Rozdział V. Pomiary częstotliwości  (196)
Rozdział VI. Pomiary pojemności, indukcyjności i oporności czynnej (300)
Rozdział VII. Pomiar natężenia pola (385)
Rozdział VIII. Pomiary głębokości modulacji (399)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl