Maksymilian Reich "W fabryce żarówek"

Spółdzielnia Wydawniczo - Oświatowa "Czytelnik", wydanie 1, nakład 10250egz., Wrocław 1951
(cykl Zwiedzamy fabryki i zakłady - zeszyt 18)

Historia żarówki (1)
Przemysł żarówkowy w Polsce (5)
Budowa żarówki (8)

Spiralka
Straty energii
Nóżka żarówki
Szkło
Elektrody
Próżnia
Szczelność żarówki
Trzonek

Przebieg produkcji (18)
Kontrola produkcji (23)
Ludzie, którzy produkują żarówki (26)
Jakość żarówki (32)
Właściwości gotowej żarówki (34)
Różne rodzaje żarówek (36)
Znaczenie światła elektrycznego (39)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl