J.N. Prozorowski "Amatorska radiostacja krótkofalowa"
z jęz. rosyjskiego tłumaczył Czesław Szymański

Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1956

Wstęp (5)
Odbiornik (9)
Pięciowatowy nadajnik (17)
Stabilizacja częstotliwości (21)
Dwudziestowatowy nadajnik (39)
Uzupełnienie (63)
System oznaczeń (66)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl