W. Prokurat "Wzmacniacz wielkiej częstotliwości"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa, 1960

"W broszurze omówiono amatorską budowę wzmacniacza wielkiej częstotliwości do odbiornika detektorowego oraz podano ogólnie zasadę działania takiego wzmacniacza..."
Użyte w tekście oznaczenia literowe (7)
Zestawienie umownych oznaczeń (symboli) radiotechnicznych (8)
Wstęp (9)
1. Zasada działania lamp elektronowych (10)
2. Opis układu wzmacniacza lampowego wielkiej częstotliwości (16)
3. Przygotowanie montażu wzmacniacza lampowego wielkiej częstotliwości (25)
4. Montaż wzmacniacza lampowego wielkiej częstotliwości (35)
5. Uruchomienie wzmacniacza lampowego wielkiej częstotliwości (39)
6. Poznajemy działanie wzmacniacza lampowego wielkiej częstotliwości (44)
7. Opis różnych typów wzmacniaczy lampowych wielkiej częstotliwości (50)
8. Opis układu tranzystorowych wzmacniaczy wielkiej częstotliwości (54)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl