N.Pleszkow, A.Zingerenko "Technika łączności dalekosiężnej"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1
Warszawa 1955

Przedmowa (4)
Wstęp (5)
Rozdział 1. Wiadomości podstawowe i określenia. zadania techniki łączności dalekosiężnej (11)
Rozdział 2. Teletransmisja przewodowa i charakterystyki torów liniowych (24)
Rozdział 3. Transmisja sygnałów w obwodach z parametrami skupionymi (103)
Rozdział 4. Metody wielokrotnego wykorzystania torów liniowych (162)
Rozdział 5. Kanały łączności i ich zasadnicze charakterystyki (197)
Rozdział 6. Systemy łączności i ich klasyfikacja (216)
Rozdział 7. Zasadnicze układy elektryczne wchodzące w skład aparatury telefonii dalekosiężnej (254)
Rozdział 8. Wzmacniaki przelotowe (345)
Rozdział 9. Elementy obliczeń telefonicznych kanałów dalekosiężnych. Strojenie kanałów (358)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl