"Radio w Polsce w latach 1935 - 1938" redakcja Franciszek Pawliszak

Warszawa, 1938

I. Radio w służbie narodu i państwa
II. Wszystkie rozgłośnie i ich programy
III. Sezony programowe
IV. Audycje religijne
V. Działalność artystyczna
VI. Działalność oświatowa
VII. Działalność informacyjna
VIII. Działalność rozrywkowa
IX. Działalność inwestycyjna
X. Akcja radiofonizacji kraju
XI. Międzynarodowa Unia Radiofoniczna
XII. Finanse Polskiego Radia

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl