Wacław Prokurat "Zasilacz odbiornika z sieci prądu zmiennego"

Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 6200 egz.,
Warszawa, 1961

Wstęp (5)
"Niniejsza broszura, ostatnia z cyklu broszur poświęconych samodzielnej budowie odbiornika radiowego wyjaśnia zasadę działania układu zasilającego i sposób wykonania go w warunkach amatorskich.
Ponadto zawiera wskazówki dotyczące zestawienia wszystkich członów odbiornika (opisanych w trzech poprzednich broszurach) w jedną całość umieszczona we wspólnej obudowie.
Zapoznaje też ona początkujących radioamatorów z zastosowaniem zbudowanego odbiornika jako próbnika do wykrywania uszkodzeń w innych odbiornikach radiowych"
1. Zasilacz sieciowy (7)
1.1. Omówienie układu (7)
1.2. Przygotowanie montażu zasilacza (14)
1.3. Montaż zasilacza (26)
1.4. Uruchomienie, obsługa i zastosowanie zasilacza (32)
1.5. Rodzaje zasilaczy (37)
2. Dodatkowe wyposażenie odbiornika radiowego (50)
3. Odbiornik radiowy jako próbnik do wykrywania uszkodzeń w innych odbiornikach radiowych (55)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl