Mieczysław Pożaryski, Gustaw Hensel "Przystępna elektrotechnika prądów silnych"

Wydawnictwo Księgarni J. Lisowskiej, Warszawa, 1921

Zalecone przez Sekcję Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do użytku w szkołach i na kursach zawodowych pismem z dnia 6 marca 1920r.
Zasady i prawa
1. Wstęp
2. Prąd i siła elektromotoryczna
3. Napięcie prądu i opór prądu
4. Prawo Ohma
5. Opór przewodników
6. Izolatory
7. Oporniki
8. Połączenie odbiorników
9. Zwarcie
10. Elektroliza
11. Prawo Joule'a
12. Praca i moc prądu
13. Elektromagnesy i magnesy stałe
14. Strumień magnetyczny
15. Magnetyczne własności przewodników z prądem
16. Indukcja prądów
17. Samoindukcja
18. Prądy wirowe
Pomiary
19. Woltomierze i amperomierze
20. Watomierze
21. Liczniki elektryczne
22. Pomiary oporów
Prądnice
23. Wstęp
24. Budowa prądnic prądu stałego
25. Samowzbudzanie
26. Prądnica szeregowa
27. Prądnica bocznikowa
28. Prądnica szeregowo - bocznikowa
29. Połączenie kilku prądnic prądu stałego
30. Budowa prądnic jednofazowych
31. Budowa prądnic jednofazowych
32. Prąd zmienny w obwodzie z samoindukcją
33. Skuteczne natężenie prądu i skuteczne napięcie
34. Moc prądu zmiennego
35. Prądnice prądu trójfazowego
36. Moc prądu trójfazowego
37. Połączenie prądnic prądu zmiennego
Silniki elektryczne
38. Wstęp
39. Ogólne własności silników prądu stałego
40. Silniki bocznikowe
41. Silniki szeregowe
42. Silniki szeregowo - bocznikowe
43. Silniki prądu zmiennego
44. Silniki synchroniczne
45. Asynchroniczne silniki trójfazowe
46. Silniki asynchroniczne jednofazowe
47. Silniki kolektorowe
Spółczynnik sprawności prądnic i silników
48. Wstęp
49. Przykłady
Obsługa prądnic i silników
50. Puszczanie w ruch
51. Obsługa maszyn w ruchu
Przetwornice
52. Wstęp
53. Przetwornice dwutwornikowe
54. Przetwornice jednotwornikowe
Transformatory
55. Wstęp
56. Budowa transformatorów
57. Autotransformatory
58. Prostowniki rtęciowe
59. Prostowniki elektrolityczne
Akumulatory
60. Wstęp
61. Budowa i własności akumulatorów
62. Obsługa akumulatorów
63. zastosowanie akumulatorów
Oświetlenie elektryczne
64. Wstęp
65. Zasada ustroju lamp łukowych
66. Regulatory lamp łukowych
67. Włączanie lamp łukowych w obwód
68. Lampy żarowe
69. Włączenie lamp żarowych w obwód
Urządzenia elektryczne cieplne
70. Grzejniki elektryczne
71. Spawanie elektryczne
72. Elektryczne wytapianie stali
Układy urządzeń elektrycznych przesyłania siły i oświetlenia
73. Urządzenia małe w domach i fabrykach
74. Urządzenia miejskie
75. Elektrownie okrętowe
76. Urządzenia do przesyłania siły
Przewody
77. Wstęp
78. Przewody napowietrzne
79. Przewody wewnętrzne
80. Przewody podziemne
81. Wybór przekroju przewodów
Przyrządy pomocnicze
82. Bezpieczniki
83. Wyłączniki
Tablice rozdzielcze
84. Tablice prądu stałego
85. Tablice prądu trójfazowego
86. Budowa tablic niskiego i wysokiego napięcia
87. Tablice wtórne
Izolacja sieci
88. Sprawdzanie stanu izolacji sieci
89. Porażenie prądem
90. Przepisy

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl