Praca zbiorowa "Poradnik montażu urządzeń elektrycznych"


Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 10210 egz., Warszawa, 1972

"Książka stanowi zbiór praktycznych wiadomości i wskazówek o metodach montażu maszyn, aparatów i instalacji elektrycznych. Zawiera podstawowe wiadomości o zasadzie działania, konstrukcji i możliwości zastosowania maszyn i aparatów, o materiałach stosowanych w elektrotechnice, o przewodach i kablach, a także podstawowe przepisy bhp.
Książka jest przeznaczona dla mistrzów i wykwalifikowanych elektromonterów; może być również przydatna dla techników i inżynierów pracujących przy montażu urządzeń i instalacji elektrycznych"
1. Symbole graficzne (13)
1.1. Tablice
1.2. Zestawienie Polskich Norm dotyczących symboli graficznych stosowanych w elektrotechnice
2. Maszyny elektryczne (34)
2.1. Wiadomości ogólne o maszynach elektrycznych
2.2. Niedomagania maszyn elektrycznych i sposoby ich usuwania
2.3. Obsługa maszyn elektrycznych
3. Napęd elektryczny (73)
3.1. Rodzaje napędu elektrycznego
3.2. Dobór urządzenia napędowego
3.3. Charakterystyka i zakres stosowania napędów elektrycznych
3.4. Napędy wybranych maszyn i urzadzeń
4. Sprzęt oświetleniowy (102)
4.1. Wiadomości ogólne o oświetleniu sztucznym
4.2. Źródła światła
4.3. Oprawy oświetleniowe
5. Ogniwa i akumulatory (126)
5.1. Ogniwa galwaniczne
5.2. Akumulatory
6. Kondensatory energetyczne (134)
6.1. Zapotrzebowanie na moc bierną
6.2. Źródła energii biernej stosowane w zakładach przemysłowych
6.3. Kondensatory produkcji krajowej
6.4. Baterie kondensatorów niskiego napięcia
7. Aparaty wysokiego i niskiego napięcia oraz rozdzielnie (151)
7.1. Łączniki
7.2. Przekładniki prądowe wnętrzowe
7.3. Przekładniki napięciowe wnętrzowe
7.4. Rozdzielnice wysokiego napięcia 6...20kV
7.5. Rozdzielnice do 500V
7.6. Urządzenia elektroenergetyczne do zagospodarowania placów budowy
7.7. Aparatura dźwignicowa
7.8. Odgromniki
7.9. Dławiki zwarciowe
8. Przekaźniki i zabezpieczenia (323)
8.1. Wstęp
8.2. Przekaźniki
8.3. Układy przekładnikowe w zabezpieczeniach
8.4. Obwody wtórne i pomocnicze
8.5. Zabezpieczenia elektroenergetyczne
9. Przewody i kable (355)
9.1. Podstawowe materiały do produkcji przewodów i kabli
9.2. Kable
9.3. Przewody
9.4. Obciążalność przewodów i kabli w zakresie napięć znamionowych do 1kV
9.5. Obciążalność przewodów i kabli o napięciach znamionowych większych od 1kV
9.6. Obciążalność szyn sztywnych
10. Montaż urządzeń (402)
10.1. Montaż
10.2. Kable, mufy i głowice
10.3. Elektroenergetyczne linie napowietrzne na napięcie do 30kV
10.4. Przyłącza, odbiorniki i urządzenia
10.5. Oświetlenie uliczne
10.6. Urządzenia i instalacje prefabrykowane
10.7. Aparaty, maszyny i urządzenia
10.8. Technologia robót montażowych
11. Uruchamianie i przekazywanie instalacji (635)
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Czynności podstawowe przy przekazywaniu urzadzeń i instalacji
11.3. Rozruch i regulacja urządzeń elektrycznych
11.4. Sposoby wykonywania niektórych czynności i pomiarów regulacyjno-rozruchowych
11.5. Zasady przekazywania inwestorowi gotowych urządzeń i instalacji
12. Bezpieczeństwo i higiena pracy (685)
12.1. Szkolenie pracowników
12.2. Badania wstępne pracowników
12.3. Kwalifikacje służb elektroenergetycznych
12.4. Sprzęt przeciwporażeniowy
12.5. Postanowienia przepisowe, dotyczące zasad wyposażenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochronny
12.6. Organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych
12.7. Wypadki związane z porażeniem prądem elektrycznym
12.8. Bezpieczeństwo pracy przy osadzaniu kołków stalowym pistoletem "Grom"
12.9. Bezpieczeństwo pracy na wysokości
12.10. Bezpieczeństwo pracy przy spawaniu
12.11. Bezpieczeństwo pracy przy robotach ziemnych
12.12. Bezpieczeństwo pracy w transporcie
12.13. Bezpieczeństwo pracy przy użytkowaniu sprzetu ciężkiego
13. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym i ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi (713)
13.1. Ochrona przed porażeniem
13.2. Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
14. Informacje ogólnotechniczne (748)
14.1. Transport związany z budową
14.2. Wiadomości o konstrukcjach budowlanych
14.3. Zapotrzebowanie mocy przez napędy maszyn i urządzeń
Skorowidz (765)

[spis książek]

© 2010 FonAr Sp. z o.o. / TRIODA