Poradnik "Telewizja"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 6000 + 200 egz., Warszawa, 1967
(z rosyjskiego przełożył Mieczysław Malczewski)

Od Redakcji (5)
Przedmowa (7)
1. Telewizyjna technika świetlna i optyka (9)
Wielkości świetlne i ich jednostki. Telewizyjna technika świetlna. Optyka telewizyjna.
2. Lampy analizujące (42)
Zjawiska fizyczne wykorzystywane w telewizyjnych lampach analizujących. Własności i parametry telewizyjnych lamp analizujących. Lampy analizujące natychmiastowego działania (nieakumulujące). Lampy analizujące z akumulacją.
3. Obraz i sygnał telewizyjny. Podstawowe cechy toru wizji (92)
Podstawowe parametry obrazu telewizyjnego i wizualne określenie jego jakości. Sygnał telewizyjny i standardy telewizyjne. Podstawowe charakterystyki toru wizji.
4. Wzmacniacze wizji i synchrogeneratory (144)
Przeznaczenie wzmacniaczy sygnałów wizyjnych oraz podstawowe wymagania stawiane tym wzmacniaczom. Układy wzmacniaczy oraz stosowane lampy. Korekcja w zakresie wielkich częstotliwości. Korekcja w zakresie małych częstotliwości. Kable współosiowe do przesyłania częstotliwości wizyjnych. Synchrogeneratory.
5. Ośrodki telewizyjne i retransmisja programów telewizyjnych (185)
Zasady projektowania sieci telewizyjnych. Wyposażenie ośrodków telewizyjnych stacji przekaźnikowych. Normy i wymagania techniczne dotyczące obiektów ośrodków telewizyjnych oraz przekaźnikowych stacji telewizyjnych. Podstawowe dane techniczne dotyczące wyposażenia zespołu technicznego studyjnego ośrodka telewizyjnego. Typowe wyposażenie studia telewizyjnego.
6. Radiostacje telewizyjne (282)
Podstawowe zasady budowy urządzeń radiostacji telewizyjnych. Właściwości toru wielkiej częstotliwości w nadajniku telewizyjnym. Nadajnik fonii. Filtry b.w.cz. oraz układ antenowo-zasilający. Obliczanie poszczególnych stopnie nadajnika wizji w zakresie fal metrowych. Typowe telewizyjne stacje nadawcze.
7. Nadawanie programów telewizyjnych na duże odległości (364)
Radiowe linie przekaźnikowe. Obliczanie przekaźnikowych linii radiowych. Typowe przekaźnikowe linie radiowe. Przesyłanie programów telewizyjnych za pomocą linii kablowych. Normy i zalecenia dotyczące podstawowych danych elektrycznych telewizyjnego kanału przekaźnikowej linii radiowej i linii kablowej. Normy dotyczące międzynarodowej wymianie programów telewizyjnych przekazywanych drogą kablową i za pomocą radiolinii w systemie Interwizji.
8. Urządzenia telewizji użytkowej (426)
Urządzenia telewizji przemysłowej. Dyspozytorskie urządzenia telewizyjne. Urządzenia telewizji kolorowej stosowane do celów medycznych.
9. Przyrządy pomiarowe (445)
Generatory drgań sinusoidalnych i przebiegów specjalnych. Mierniki charakterystyk częstotliwościowych i charakterystyk przejściowych. Oscylografy szerokopasmowe i synchroskopy. Przyrządy pomiarowe do pomiaru wartości sygnału i zakłóceń. Kombinowane przyrządy i urządzenia.
10. Wiadomości ogólne o odbiornikach telewizyjnych (497)
Schematy blokowe odbiorników telewizyjnych.
11. Tor wizji i fonii w odbiornikach telewizyjnych (507)
Obwody wejściowe i wzmacniacze wielkiej częstotliwości. Przemiana częstotliwości. Heterodyny. Głowice w.cz. Wzmacniacz częstotliwości pośredniej. Detektory wizji. Detektory fonii. Cechy charakterystyczne wzmacniaczy sygnału wizji odbiorników telewizyjnych.
12. Układy odchylania w odbiorniku telewizyjnym (605)
Stopień końcowy odchylania poziomego. Stopień końcowy odchylania pionowego. Układy odchylania. Układy wytwarzające napięcia sterujące dla stopni wyjściowych odchylania. Generatory sterujące w układach odchylania. Układy synchronizacji.
13. Odbiorcze stacje telewizyjne (652)
Parametry anteny. Dipol półfalowy. Anteny typu "Yagi". Zbiorcze anteny telewizyjne.

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl