Polska Norma PN-64/T-04500 "Odbiorniki radiofoniczne - typowe metody pomiarów własności elektrycznych i elektroaustycznych"

Wydawnictwo Normalizacyjne, nakład wznowiony, uwzględnia zmiany i poprawki wprowadzone do dnia 31.V.1971r., wydanie 2, 1971

1. Wstęp
1.1. Przedmiot normy
1.2. Określenia ogólne
1.2.1. Napięcie i prąd
1.2.2. Sieć zasilająca
1.2.3. Zasilanie bateryjne
1.2.4. Wejście odbiornika
1.2.5. Antena sztuczna
1.2.6. Poziom sygnału wejściowego
1.2.7. Wyjście odbiornika
1.2.8. Normalne obciążenie zastępcze
1.2.9. Częstotliwość fali nośnej
1.2.10. Głębokość modulacji sygnału
1.2.11. Normalny sygnał modulowany
1.3. Normy związane
2. Ogólne warunki pomiarów
2.1. Źródła zasilania badanego odbiornika
2.1.1. Odbiorniki sieciowe
2.1.2. Odbiorniki bateryjne
2.1.3. Największe i najmniejsze napięcia zasilania
2.2. Warunki atmosferyczne w czasie pomiarów
2.2.1. Normalne warunki atmosferyczne
2.2.2. Warunki atmosferyczne odniesienia
2.2.3. Rozjemcze warunki atmosferyczne
2.3. Pomieszczenia do pomiarów własności elektrycznych i elektroakustycznych odbiornika
2.4. Częstotliwości pomiarowe
2.5. Poziom sygnału wyjściowego
2.5.1. Oznaczenia poziomów
2.5.2. Poziom sygnału wejściowego w odbiorniku AM
2.5.3. Napięcia wejściowe
2.5.4. Natężenie pola
2.5.5. Poziom sygnału wejściowego w odbiorniku FM
2.6. Dostrojenie odbiornika do częstotliwości sygnału
2.6.1. Dostrojenie odbiornika AM
2.6.2. Dostrojenie odbiornika FM
2.7. Pomiar mocy wyjściowej odbiornika
2.8. Anteny sztuczne
2.8.1. Anteny sztuczne do pomiaru odbiorników AM
2.8.2. Anteny sztuczne i układy dopasowujące do pomiarów odbiornika FM
2.9. Przyrządy pomiarowe stosowane przy pomiarach odbiornika AM z anteną indukcyjną
2.9.1. Generator pola magnetycznego
2.9.2. Ekranowana cewka pomiarowa
2.10. Układy do pomiaru odbiornika z anteną indukcyjną
2.10.1. Układ do pomiaru odbiornika z anteną ferrytową przy jednym sygnale
2.10.2. Układ do pomiaru odbiornika z anteną ferrytową przy dwóch sygnałach
2.10.3. Układ do pomiaru odbiornika z anteną ramową
2.11. Błędy pomiarów odbiornika z anteną indukcyjną
2.12. Korekcja wyników obliczeń
3. Pomiary czułości odbiorników
3.1. Określenia dotyczące czułości odbiorników
3.1.1. Stosunek poziomu sygnału do poziomu szumów
3.1.2. Czułość użytkowa odbiornika
3.1.3. Czułość maksymalna odbiornika
3.1.4. Czułość graniczna odbiornika
3.1.5. Charakterystyka automatycznej regulacji wzmocnienia
3.1.6. Charakterystyka wejściowo - wyjściowa odbiornika FM
3.1.7. Czułość na wejściu adapterowym lub magnetofonowym odbiornika
3.2. Pomiary stosunku poziomu sygnału do poziomu szumów
3.3. Pomiar czułości użytkowej odbiornika
3.4. Pomiar czułości maksymalnej odbiornika
3.5. Pomiar czułości granicznej odbiornika FM
3.6. Pomiar charakterystyki automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW)
3.6.1. Odbiornik AM
3.6.2. Odbiornik FM
3.7. Pomiary zależności mocy wyjściowej od głębokości modulacji odbiornika FM
3.8. Pomiar czułości na wejściu adapterowym lub magnetofonowym odbiornika
4. Pomiary selektywności odbiorników
4.1. Określenia dotyczące selektywności odbiorników
4.1.1. Selektywność odbiornika
4.1.2. Tłumienie sygnału o częstotliwości równej częstotliwości pośredniej
4.1.3. Tłumienie sygnałów lustrzanych
4.1.4. Tłumienie sygnałów odbieranych za pośrednictwem harmonicznych heterodyny
4.1.5. Tłumienie gwizdu interferencyjnego
4.1.6. Tłumienie sygnału zakłócającego o częstotliwości sygnału pożądanego
4.1.7. Tłumienie sygnału zakłócającego znajdującego się w sąsiednim kanale
4.1.8. Tłumienie modulacji amplitudy
4.1.9. Charakterystyka strojenia odbiornika FM
4.1.10. Tłumienie zakłóceń przenikających z sieci zasilającej
4.1.11. Przydźwięk
4.2. Pomiary selektywności
4.2.1. Pomiar odbiornika AM przy dwóch sygnałach
4.2.2. Pomiar odbiornika FM przy dwóch sygnałach
4.2.3. Pomiar odbiornika AM przy jednym sygnale
4.2.4. Pomiar odbiornika o regulowanej selektywności
4.3. Pomiary tłumienia sygnału o częstotliwości pośredniej
4.3.1. Pomiar odbiornika AM
4.3.2. Pomiar odbiornika FM
4.4. Pomiary tłumienia sygnałów lustrzanych
4.4.1. Pomiar odbiornika AM
4.4.2. Pomiar odbiornika FM
4.5. Pomiar tłumienia sygnałów odbieranych za pośrednictwem harmonicznych heterodyny
4.6. Pomiary tłumienia gwizdów interferencyjnych
4.6.1. Pomiar tłumienia gwizdu interferencyjnego w odbiorniku AM przy jednym sygnale
4.6.2. Pomiar tłumienia gwizdu interferencyjnego w odbiorniku AM przy dwóch sygnałach
4.6.3. Pomiar tłumienia gwizdu interferencyjnego o częstotliwości 9kHz w odbiorniku AM
4.6.4. Pomiar tłumienia gwizdu interferencyjnego w odbiorniku FM
4.7. Pomiar tłumienia sygnału zakłócającego o częstotliwości sygnału pożądanego w odbiorniku FM
4.8. Pomiar tłumienia sygnału o częstotliwości sąsiedniego kanału w odbiorniku FM
4.9. Pomiar tłumienia modulacji amplitudy w odbiorniku FM
4.10. Pomiar charakterystyki strojenia odbiornika FM
4.11. Pomiar blokowania odbiornika AM silnym sygnałem zakłócającym
4.12. Pomiar wrażliwości odbiornika AM na zakłócenia przenikające z sieci zasilającej
4.13. Pomiar przenikania sygnałów podczas odtwarzania nagrań z płyty gramofonowej lub taśmy magnetofonowej
4.14. Pomiary przydźwięku
4.14.1. Zasady ogólne
4.14.2. Pomiar przydźwięku w zależności od poziomu sygnału wejściowego
4.14.3. Pomiar przydźwięku w zależności od położenia regulatora wzmocnienia
4.14.4. Pomiar przydźwięku w zależności od położenia regulatorów barwy i innych
4.14.5. Pomiar przydźwięku powstającego przy przenikaniu sygnału za pośrednictwem sieci zasilającej
4.14.6. Przedstawienie wyników pomiarów
5. Pomiary wierności odtwarzania odbiorników
5.1. Określenia dotyczące wierności odtwarzania
5.1.1. Elektroakustyczna charakterystyka zniekształceń tłumieniowych odbiornika
5.1.2. Elektroakustyczna charakterystyka zniekształceń tłumieniowych odbiornika przy odtwarzaniu nagrań z płyty gramofonowej lub z taśmy magnetofonowej
5.1.3. Elektroakustyczna charakterystyka kierunkowości odbiornika
5.1.4. Elektryczna charakterystyka zniekształceń tłumieniowych odbiornika
5.1.5. Zniekształcenia harmoniczne odbiornika
5.1.6. Zniekształcenia harmoniczne małej częstotliwości
5.1.7. Zniekształcenia harmoniczne wielkiej częstotliwości
5.1.8. Największy użytkowy sygnał wejściowy
5.1.9. Całkowite zniekształcenia harmoniczne
5.1.10. Największa użytkowa moc wyjściowa odbiornika
5.1.11. Tłumienie wzajemnego przenikania sygnałów w odbiorniku stereofonicznym
5.1.12. Współczynnik zrównoważenia układu stereofonicznego
5.2. Pomiar elektroakustycznej charakterystyki zniekształceń tłumieniowych odbiornika
5.3. Pomiar elektroakustycznej charakterystyki zniekształceń tłumieniowych odbiornika5.3. Pomiar elektroakustycznej charakterystyki zniekształceń tłumeniowych przy odtwarzaniu nagrań z płyty gramofonowej lub z taśmy magnetofonowej
5.4. Pomiar charakterystyki regulacji barwy dźwięku
5.5. Pomiar elektroakustycznej charakterystyki kierunkowości odbiornika
5.6. Pomiar elektrycznej charakterystyki zniekształceń tłumieniowych
5.7. Pomiar odpowiedzi odbiornika na sygnał prostokątny.
5.7.1. Określenia dotyczące odpowiedzi odbiornika na sygnał prostokątny
5.7.2. Metoda pomiaru
5.8. Pomiar zniekształceń nieliniowych
5.9. Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych wzmacniacza małej częstotliwości odbiornika
5.10. Pomiar zależności współczynnika zawartości harmonicznych od napięcia wejściowego wzmacniacza małej częstotliwości odbiornika
5.11. Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych wzmacniaczy wielkiej i pośredniej częstotliwości oraz detektora
5.12. Pomiar największego użytkowego sygnału wejściowego
5.13. Pomiar zależności zniekształceń harmonicznych od głębokości modulacji
5.14. Pomiar współczynnika zawartości harmonicznych całego odbiornika
5.15. Pomiar największej użytkowej mocy wyjściowej
5.16. Pomiar zależności największej użytecznej mocy wyjściowej od małej częstotliwości
5.17. Pomiar zależności zniekształceń harmonicznych od rozstrojenia
5.18. Pomiar zniekształceń intermodulacji
5.19. Pomiar zniekształceń nieliniowych metodą elektroakustyczną
5.20. Pomiar tłumienia wzajemnego przenikania sygnałów w odbiorniku stereofonicznym
5.21. Pomiar współczynnika zrównoważenia układu stereofonicznego
6. Pomiary stabilności odbiorników
6.1. Określenia dotyczące stabilności odbiorników
6.1.1. Stabilność odbiornika
6.1.2. Mikrofonowanie
6.1.3. Automatyczna regulacja częstotliwości
6.2. Pomiary zmian częstotliwości dostrojenia
6.2.1. Zasady ogólne
6.2.2. Pomiar zmiany częstotliwości dostrojenia w czasie nagrzewania się odbiornika
6.2.3. Pomiar zmiany częstotliwości dostrojenia odbiornika spowodowanej zmianą poziomu sygnału wejściowego
6.2.4. Pomiar zmiany częstotliwości dostrojenia spowodowanej zmianą napięć zasilających
6.2.5. Pomiar zmiany częstotliwości heterodyny
6.3. Pomiary elektroakustycznego sprzężenia zwrotnego
6.3.1. Pomiar elektroakustycznego sprzężenia zwrotnego powstającego za pośrednictwem obwodów wielkiej częstotliwości odbiornika
6.3.2. Pomiar elektroakustycznego sprzężenia zwrotnego powstającego za pośrednictwem wzmacniacza małej częstotliwości odbiornika z wbudowanym gramofonem elektrycznym
6.3.3. Pomiar podatności odbiornika na mikrofonowanie
6.3.4. Pomiar podatności na mikrofonowanie wzmacniacza małej częstotliwości odbiornika z wbudowanym gramofonem elektrycznym
6.4. Pomiar automatycznej regulacji częstotliwości
6.5. Wpływ niepożądanych oscylacji własnych
7. Pomiary różne
7.1. Pomiar skrajnych częstotliwości zakresów strojenia
7.2. Pomiar błędu skalowania
7.3. Pomiar luzu mechanizmu strojenia
7.4. Pomiar charakterystyki regulatora wzmocnienia
7.5. Pomiar najmniejszej mocy wyjściowej
7.6. Pomiar poboru mocy i prądu zasilania

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl