Polska Norma PN-71/E-01205 "Lampy elektronowe - symbole graficzne"

Wydawnictwo Normalizacyjne, nakład 3800 + 129 egz., 1971

1. Wstęp (1)
2. Symbole części składowych lamp elektronowych (1)
2.1. Bańki (1)
2.2. Katody (2)
2.3. Anody, siatki i elektrody układów elektronooptycznych (3)
2.4. Elektrody magazynujące (4)
2.5. Elementy obwodów mikrofalowych (4)
2.6. Inne części składowe lamp elektronowych (6)
3. Przykłady symboli lamp elektronowych (7)
3.1. Diody próżniowe i lampy siatkowe (podano tylko przykłady lamp o żarzeniu pośrednim) (7)
3.2. Lampy mikrofalowe (8)
3.3. Lampy gazowane (12)
3.4. Przetworniki elektronooptyczne (15)
3.5. Lampy fotoelektronowe (18)
Informacje dodatkowe do PN-71/E-01205
1. Istotne zmiany w stosunku do PN-63/E-01205
2. Zalecenia międzynarodowe

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl