Stanisław Plewako "Podstawy trakcji elektrycznej"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie 2, nakład 2000 + 130 egz., Warszawa, 1955

Rozdział I
Wiadomości ogólne
A. Historia powstania i rozwoju trakcji elektrycznej (5)
B. Rodzaje prądu i wysokości napięcia (18)
C. Porównanie lokomotywy elektrycznej z parowozem (28)
D. Trakcja spalinowa (diesel-elektryczna) i porównanie jej z trakcją elektryczną (38)
E. Cechy charakterystyczne trakcji elektrycznej (41)
F. Ogólne zestawienie zalet i wad trakcji elektrycznej (45)
G. Kryteria opłacalności trakcji elektrycznej (48)
Rozdział II
Teoria trakcji
A. Opory trakcji (57)
B. Przyspieszenie (74)
C. Przyczepność (78)
D. Pomiar oporów trakcji (87)
Rozdział III
Silniki trakcyjne
A. Silniki prądu stałego (89)
B. Silniki prądu zmiennego jednofazowego(98)
C. Silniki trójfazowe (103)
D. Ogólne porównanie silników trakcyjnych o różnych charakterystykach obrotów (104)
E. Moc silnika trakcyjnego, prąd zastępczy (107)
F. Wstępny wybór silnika trakcyjnego (111)
G. Dobór przekładni (115)
H. Regulacja obrotów silników trakcyjnych (126)
I. Obliczanie oporów rozruchowych (138)
K. Hamowanie elektryczne (152)
Rozdział IV
Obliczenia trakcyjne
A. Wykres jazdy (163)
B. Przekształcenie charakterystyki silnika (167)
C. Jazda teoretyczna (169)
D. Uproszczone metody obliczania zużycia energii elektrycznej (203)
Rozdział V
Ruch pociągów elektrycznych
A. Rozkład jazdy (208)
B. Ustalenie ilości potrzebnego taboru (218)
C. Zapotrzebowanie energii elektrycznej (220)
D. Czynniki wpływające na obniżenie zużycia energii elektrycznej (227)
Literatura (232)

[spis książek]

© 2000-2005 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl