Jerzy Pawłowski "Wzmacniacze i generatory"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 5000 + 240 egz., Warszawa, 1975

Wykaz ważniejszych oznaczeń (X)
1. Elementy układów elektronicznych (1)
Uwagi ogólne.
Metody opisu własności elementów.
Niezawodność elementów.
Szumy własne elementów.
Sprzężenia pasożytnicze pomiędzy elementami.
2. Własności podstawowych układów wzmacniających (43)
Parametry robocze wzmacniaczy.
Parametry robocze podstawowych układów wzmacniających.
Algorytm wyznaczania macierzy admitancyjnej zestawów tranzystorów.
3. Zasilanie elementów sterowanych (74)
Ogólne uwagi dotyczące wyboru punktów pracy ES.
Proste układy zasilania i stabilizacji punktu pracy ES (Układy zasilania tranzystorów bipolarnych. Układy zasilania tranzystorów unipolarnych. Układy zasilania lamp elektronowych).
Inne układy zasilania i stabilizacji punktu pracy ES.
Zasilanie i stabilizacja punktu pracy ES we wzmacniaczach o kilku stopniach bezpośrednio połączonych.
Modele i równania prądów tranzystorów bipolarnych dla komputerowego projektowania obwodów zasilania.
4. Liniowe sprzężenia zwrotne (111)
Uwagi wstępne.
Sieciowe metody wyznaczania parametrów roboczych wzmacniacza.
Miary i rodzaje sprzężenia zwrotnego.
Wpływ sprzężenia zwrotnego na sygnał sterujący.
Wpływ sprzężenia na wzmocnienie.
Wpływ sprzężenia na pole wzmocnienia i częstotliwości graniczne wzmacniacza.
Wpływ sprzężenia na charakterystyki amplitudowe i fazowe wzmacniacza.
Wpływ sprzężenia zwrotnego na impedancje robocze wzmacniacza.
Wpływ sprzężenia zwrotnego na wrażliwość wzmacniacza.
Algorytm obliczania różnicy zwrotnej (lub stosunku zwrotnego).
Wpływ sprzężenia zwrotnego na stabilność wzmacniaczy.
Wpływ sprzężenia zwrotnego na zniekształcenia nieliniowe wzmacniacza.
Wpływ sprzężenia zwrotnego na szumy własne wzmacniacza.
Wpływ sprzężenia zwrotnego na niezawodność.
5. Wzmacniacze pasmowe (impulsowe) małych sygnałów (163)
Uwagi wstępne.
Ograniczenia częstotliwości.
Własności wybranych układów w dziedzinie częstotliwości i czasu. Związki pomiędzy tymi własnościami.
Przybliżone związki pomiędzy własnościami częstotliwościowymi i impulsowymi wzmacniaczy. Parametry czasowe wzmacniaczy wielostopniowych.
Asymptotyczne charakterystyki częstotliwościowe (charakterystyki Bodego).
Kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych.
Przegląd stosowanych rozwiązań układów wzmacniaczy pasmowych.
6. Wzmacniacze selektywne małych sygnałów (241)
Parametry i rodzaje wzmacniaczy selektywnych.
Transmisyjne wzmacniacze LC.
Wzmacniacze transmisyjne z filtrami elektromechanicznymi.
Selektywne wzmacniacze RC.
Filtry odtłumione.
Filtry cyfrowe (dyskretne).
Zniekształcenia oraz stany przejściowe we wzmacniaczach selektywnych.
7. Wzmacniacze prądu stałego (327)
Uwagi i pojęcia ogólne.
Wzmacniacze o sprzężeniach bezpośrednich.
Wzmacniacze z przetwarzaniem sygnału.
Wzmacniacze innych typów.
Wzmacniacze hybrydowe.
8. Wzmacniacze specjalne (400)
Wzmacniacze bardzo małych sygnałów.
Wzmacniacze o granicznych impedancjach.
Wzmacniacze łańcuchowe (addytywne z rozłożonym wzmocnieniem).
9. Wzmacniacze dużych sygnałów (464)
Uwagi wstępne, metody analizy widma.
Wzmacniacze dużych impulsów.
Wzmacniacze pasmowe dużych sygnałów (wzmacniacze mocy).
Rezonansowe wzmacniacze dużych sygnałów (wzmacniacze klasy C).
10. Generatory drgań sinusoidalnych (535)
Uwagi ogólne.
Generatory sprzężeniowe.
Generatory dwójnikowe (diodowe).
Niektóre zagadnienia związane z generacją.
Skorowidz (661)

[spis książek]

© 2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl