B. Pałczyński, W. Stefański "Półprzewodnikowe stabilizatory napięcia i prądu stałego"

Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, wydanie 1, nakład 2000 egz., Warszawa, 1967

Wykaz ważniejszych oznaczeń (9)
Wstęp (11)
1. Parametry układów stabilizacji (13)
2. Stabilizatory napięcia bez sprzężenia zwrotnego (15)
Właściwości stabilitronów.
Układy stabilizacji napięcia ze stabilitronami.
Projektowanie stabilizatorów napięcia ze stabilitronami.
Przykład projektowania stabilizatorów napięcia ze stabilitronami.
3. Statyczne tranzystorowe stabilizatory napięcia ze sprzężeniem zwrotnym (59)
Praca tranzystora jako regulatora.
Tranzystorowe stabilizatory napięcia z wtórnikiem emiterowym.
Równoległe tranzystorowe stabilizatory napięcia.
Szeregowe stabilizatory napięcia z zewnętrznym obwodem sprzężenia zwrotnego.
4. Tranzystorowe impulsowe stabilizatory napięcia (216)
Zasada działania.
Podstawowe układy impulsowych stabilizatorów napięcia.
Praca przełącznikowa tranzystorów.
Układy sterujące.
Współczynnik stabilizacji i oporność wyjściowa stabilizatorów impulsowych.
Projektowanie impulsowych stabilizatorów napięcia.
Przykład projektowania stabilizatora impulsowego.
5. tyrystorowe stabilizatory napięcia stałego (260)
Wstęp.
Zasada działania tyrystora i jego parametry.
Układy sterujące.
Układy stabilizacji napięcia z tyrystorami.
Uwagi końcowe.
6. Półprzewodnikowe stabilizatory prądu (293)
Podstawowe układy stabilizatorów prądu.
Straty mocy w tranzystorze regulującym stabilizatora prądu.
Projektowanie stabilizatorów prądu.
Przykład projektowania.
7. Układy zabezpieczające dla stabilizatorów półprzewodnikowych (304)
Uwagi wstępne.
Rodzaje przeciążeń i ich źródła.
Układy zabezpieczające.
8. Wybrane układy stabilizatorów napięcia (316)
Przykłady stabilizatorów napięcia typu ciągłego.
Przykłady stabilizatorów napięcia typu impulsowego.
Literatura (321)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl