W.A. Nowikow, A.P. Rezwiakow "Łączność dalekosiężna"

Wydawnictwa Komunikacyjne, wydanie pierwsze,
Warszawa 1954
(
tłumaczyli z rosyjskiego Olgierd Przesmycki, Tadeusz Nowicki)

Przedmowa Autorów (9)
Wstęp (11)
Rozdział 1. Ogólne zasady organizacji telekomunikacji dalekosiężnej (17)
Rozdział 2. Wzmacniacze (63)
Rozdział 3. Generatory lampowe (137)
Rozdział 4. Modulatory i demodulatory (176)
Rozdział 5. Wzmacniak jednotorowy systemu naturalnego i jego teoria (209)
Rozdział 6. Dwutorowe łącze telefoniczne systemu naturalnego (249)
Rozdział 7. Wzmacniaki telefoniczne systemu naturalnego znajdujące się w eksploatacji (256)
Rozdział 8. Równoważniki i układy równoważące (267)
Rozdział 9. Akustyczne zmienniki zewowe (289)
Rozdział 10. wielkości charakteryzujące łącza telefonii naturalnej i normy tych wielkości.
Rozdział 11. Systemy urządzeń telefonii nośnej i ich schematy blokowe (315)
Rozdział 12. Radzieckie urządzenia telefonii nośnej znajdujące się w eksploatacji (350)
Rozdział 13. Wielkości charakteryzujące łącza nośne (telefonii nośnej) i normy tych wielkości (445)
Rozdział 14. Łączność radiowo - przewodowa (461)
Rozdział 15. Telegrafia akustyczna (465)
Rozdział 16. Połączenia telefotograficzne (485)
Rozdział 17. Rozgłośnictwo oraz urządzenia konferencyjne na łączach międzymiastowych (495)
Rozdział 18. Sale urządzeń stacji wzmacniakowych (505)
Rozdział 19. Projektowanie łączy i węzłów łączności dalekosiężnej (541)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl