A. Witort (redakcja) "Układy amatorskich wzmacniaczy elektroakustycznych"

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT-Sigma, wydanie 1, nakład 60370szt, Warszawa 1985

(podziękowania dla Stanisława za przekazane materiały umożliwiające opracowanie tej karty katalogowej)

Słowo wstępne (7)
1. Wiadomości ogólne o wzmacniaczach elektroakustycznych (9)
Wprowadzenie. Parametry wzmacniacza. Struktura wzmacniacza. Zalecenia konstrukcyjne.
2. Obliczanie wzmacniaczy m.cz. (33)
3. Układy stabilizacji termicznej we wzmacniaczach m.cz. (33)
Stabilizacja termiczna punktów pracy wzmacniaczy napięciowych. Stabilizacja termiczna we wzmacniaczach mocy.
4. Radiatory (42)
5. sprzężenie zwrotne we wzmacniaczach m.cz. (51)
Wpływ sprzężenia zwrotnego na zakłócenia i zniekształcenia.
6. Wzmacniacze korekcyjne do adapterów magnetoelektrycznych (62)
Korektor tranzystorowy (wg W. Ratziego). Korektor ze wzmacniaczem operacyjnym. Przedwzmacniacz korekcyjny wysokiej klasy.
7. Wzmacniacz mikrofonowy wysokiej jakości (67)
8. Mieszacze sygnałów (72)
Prosty mieszacz stereofoniczny. Wzmacniacz mikrofonowy. Przedwzmacniacz o dużej wartości impedancji wejściowej (do adaptera piezoelektrycznego). Przedwzmacniacz do gramofonu z wkładką magnetyczną. Wzmacniacz sumujący. Układ regulacji barwy dźwięku. Miernik wysterowania typu VU. Monitor. Zasilacz stabilizowany.
9. Wzmacniacze do słuchawek (96)
10. Wzmacniacz o mocy 10W z układem scalonym (101)
11. Wzmacniacz m.cz. o mocy 20W (107)
Wzmacniacz z transformatorem międzystopniowym. Prosty wzmacniacz mocy ze wzmacniaczem operacyjnym. Tranzystorowy wzmacniacz o mocy 20W.
12. Stereofoniczny wzmacniacz akustyczny 2x45W (114)
Stopień wejściowy. Układ kształtowania charakterystyki częstotliwościowej. Wzmacniacz mocy. Zasilacze. Układ sterowania wskaźnikiem wychyłowym. Opis konstrukcji. Uruchomienie.
13. Wzmacniacz mocy o małych zniekształceniach (135)
Wzmacniacz o mocy 80W. Wzmacniacz o mocy 150W.
14. Wzmacniacz o mocy 80W (142)
15. Wzmacniacz o mocy 150W (147)
Działanie układu. Konstrukcja wzmacniacza. Uruchomienie. Uwagi końcowe.
Dodatek A. Dane techniczne niektórych tranzystorów m.cz. dużej mocy produkcji CEMI (158)
Dodatek B. Bel i decybel (159)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl