Bolesław Urbański "Naprawa magnetofonów"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 2 poprawione i uzupełnione, nakład 30000 + 200 egz., Warszawa, 1987

(podziękowania dla Stanisława za przekazane materiały umożliwiające opracowanie tej karty katalogowej)

1. Wstęp (5)
2. Magnetofony (6)
Podział magnetofonów. Schematy blokowe. Magnetofony szpulowe. Magnetofony kasetowe. Niektóre magnetofony powszechnego użytku produkowane w Polsce.
3. Parametry jakościowe magnetofonów (16)
Zniekształcenia liniowe. Zniekształcenia nieliniowe. Zakłócenia. Zniekształcenia wywołane zmianą prędkości przesuwu taśmy.
4. Czynności przed naprawą (22)
Wywiad z użytkownikiem magnetofonu. Wstępna ocena stanu technicznego. Wstępne sprawdzanie magnetofonu. Podjęcie decyzji o przyjęciu magnetofonu do naprawy. Dokumentacja techniczna naprawianego magnetofonu. Mierniki, narzędzia, przyrządy. Mierniki napięć, zniekształceń i szumów typu VN-1064. Miernik nierównomierności mechanizmów magnetofonowych i gramofonowych typu ND-960A.
5. Postępowanie przy naprawie magnetofonu (31)
Sprawdzanie elementów układów elektronicznych. Demontaż i montaż magnetofonu. Magnetofon całkowicie nieczynny. Zasilacze sieciowe. Uszkodzenia w zasilaczu sieciowym. Magnetofon działający częściowo lub wadliwie. Sprawdzanie mechanizmu. Sprawdzanie funkcji odgrywania. Sprawdzanie funkcji nagrywania.
6. Taśmy, szpule i kasety (38)
Uszkodzenia mechaniczne. Klejenie taśm. Uszkodzenie warstwy magnetycznej. Czyszczenie zabrudzonej taśmy. Uszkodzenie szpul. Uszkodzenie kaset. Taśmy pomiarowe. Kasety pomiarowe.
7. Mechanizmy magnetofonowe (45)
Badanie mechanizmu. Sprawdzanie nierównomierności i średniej prędkości przesuwu taśmy. Uszkodzenia mechanizmu magnetofonów. Uszkodzenia mechanizmów magnetofonów szpulowych. Uszkodzenia mechanizmów magnetofonów kasetowych. Uszkodzenia silników. Uszkodzenia stabilizatora obrotów. Urządzenie AUTO-STOP. Liczniki ilości taśmy. Urządzenia manipulacyjne i układy sterowania.
8. Tory foniczne (63)
Głowice foniczne. Wzmacniacze foniczne. Generatory podkładu i kasowania. Wysterowanie taśmy. Urządzenia do redukcji szumów. Sprawdzanie i regulacja toru odczytywania. Sprawdzanie i regulacja toru zapisywania. Odbiornik radiowy magnetofonu.
Dodatek. Bezpieczeństwo pracy przy naprawie sprzętu elektronicznego (83)
Schematy
Schemat ideowy szpulowego, monofonicznego magnetofonu ZK-127
Schemat ideowy szpulowego, monofonicznego magnetofonu ZK-147
Schemat ideowy szpulowego, stereofonicznego magnetofonu  ZK-146
Schemat ideowy szpulowego, stereofonicznego magnetofonu  ZK-246
Schemat ideowy szpulowego, stereofonicznego magnetofonu  M-1417S
Schemat ideowy szpulowego, stereofonicznego magnetofonu  MS-2411
Schemat ideowy szpulowego, stereofonicznego magnetofonu  MDS-2412
Schematy szpulowych, stereofonicznych magnetofonów M-3201SD i M-3401SD KONCERT
Schemat ideowy kasetowego, monofonicznego magnetofonu B-113
Schemat ideowy kasetowego, monofonicznego magnetofonu B-302
Schemat ideowy kasetowego, monofonicznego magnetofonu MK-125
Schemat ideowy kasetowego, monofonicznego magnetofonu MK-235
Schemat ideowy kasetowego, monofonicznego magnetofonu M-101
Schemat ideowy kasetowego, stereofonicznego magnetofonu M-531S i M-535S
Schemat ideowy kasetowego, stereofonicznego magnetofonu M-536SD Hi-Fi FINEZJA
Schemat ideowy kasetowego, stereofonicznego magnetofonu M-551 S FINEZJA 3 Hi-Fi
Schemat ideowy kasetowego, stereofonicznego magnetofonu MDS-410S ETIUDA
Schemat ideowy kasetowego, stereofonicznego magnetofonu MDS-411 D ETIUDA
Schemat ideowy kasetowego, stereofonicznego magnetofonu MDS-561/M-8010
Schemat ideowy monofonicznego radiomagnetofonu MK-2500
Schemat ideowy monofonicznego radiomagnetofonu RM-121
Schemat ideowy monofonicznego radiomagnetofonu RM-221
Schemat ideowy monofonicznego radiomagnetofonu RM-301 WILGA
Schemat ideowy monofonicznego radiomagnetofonu  RM-407 EMILIA
Schemat ideowy stereofonicznego radiomagnetofonu RMS-451
Schemat ideowy stereofonicznego radiomagnetofonu RMS-801 DARIA
Schemat ideowy samochodowego odbiornika radiowego z odtwarzaczem RP-630 SKALD
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego magnetofonu M-7010
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego magnetofonu M-7012, M-7013
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego magnetofonu M-8015, M-8016
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego magnetofonu M-8017, M-8018
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego magnetofonu M-8030/MDS-565
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego magnetofonu M-9010
Schemat ideowy kasetowego stereofonicznego radiomagnetofonu RMS-404.

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl