Gąsiorek S., Wadas R. "Ferryty, zarys własności i technologii"

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, wydanie 1, nakład 2650 + 350 egz., Warszawa, 1987

Przedmowa (9)
1. Klasyfikacja ośrodków materiałowych z punktu widzenia magnetycznego (11)
2. Struktura krystaliczna (36)
3. Własności magnetyczne ferrytów (44)
4. Domeny magnetyczne (75)
5. Parametry materiałów magnetycznych (94)
6. Ferryty magnetyczne miękkie i rdzenie wykorzystywane w technice (119)
7. Ferryty magnetyczne twarde i magnesy wykorzystywane w technice (174)
8. Podstawowe wiadomości z technologii polikrystalicznych materiałów, rdzeni i magnesów ferrytowych (188)
9. Metody krystalizacji ferrytów (273)
10. Słowniczek polsko-angielski (295)
Literatura (298)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl