Michael L. Dertouzos, Michael Athans, Richard N. Spann, Samuel J. Mason "Układy obwody obliczenia : pojęcia podstawowe"

Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 5000 + 245 egz., Warszawa, 1976
(
tłumaczyli: Zygmund Uhrynowski, Stefan Uhrynowski)

Przedmowa (9)
Rozdział 1. Wprowadzenie (13)
Rozdział 2. Układy i model stanowy (22)
Rozdział 3. Układy ciągłe bez pamięci (49)
Rozdział 4. Sieci rezystancyjne (76)
Rozdział 5. Metody iteracyjne (141)
Rozdział 6. Układy dyskretne bez pamięci (174)
Rozdział 7. Sieci i układy dynamiczne: analiza metodą zmiennych stanu (217)
Rozdział 8. Sieci i układy dynamiczne: analiza metodą zależności wejście-wyjście (282)
Rozdział 9. Rozwiązywanie numeryczne równa różniczkowych (338)
Rozdział 10. Automaty skończone (362)
Rozdział 11. Opóźnienie idealne i operacja splotu (399)
Dodatek A. Liczby zespolone i funkcje wykładnicze zmiennej zespolonej (435)
Skorowidz (441)

[spis książek]

© 2000-2003 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl