W. Niemczyński "Elektrotechnika dla wszystkich"

Główna Księgarnia Wojskowa, 1947

1. Wiadomości podstawowe (1)
2. Elektryczność galwaniczna (13)
3. Jednostki pomiarowe (21)
4. Prawo Ohma i prawo Kirchhoffa (29)
5. Kilka wyrażeń technicznych (39)
6. Magnetyzm (47)
7. Elektromagnetyzm (57)
8. Indukcja elektromagnetyczna (63)
9. Przetwarzanie energii mechanicznej w elektryczną (75)
10. Prądnice prądu stałego (85)
11. Prądnice prądu zmiennego (101)
12. Silniki prądu stałego (119)
13. Silniki prądu zmiennego (131)
14. Transformatory, przetwornice (143)
15. Akumulatory (157)
16.Ogrzewanie elektryczne (167)
17. Oświetlenie elektryczne (179)
18. Przyrządy pomiarowe (193)
19. Przesyłanie energii elektrycznej (207)
20. Rozdzielanie energii elektrycznej (223)
21. Sygnalizacja elektryczna (241)
22. Telegrafy (253)
23. Telefony (271)
24. Alfabetyczny spis rzeczy (289)

[spis książek]

© 2000-2002 FonAr Sp. z o.o. e-mail: waw@fonar.com.pl